Naujienų portalas

2022-aisiais kultūros organizacijų projektams Vilnius skirs nemažiau kaip pusę milijono eurų

Vilnius kviečia kurti meną – kitąmet kultūros ir meno organizacijų projektams bus paskirstyta ne mažiau kaip 500 tūkst. eurų. Sostinė finansuos net 14-os programų projektus. Vienam projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 5 tūkst. eurų.

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas bus skelbiamas du kartus. Pirmuoju etapu laukiama paraiškų projektams, kurie vyks 2022 m. I ir II ketvirčiais. Paraiškas savo planuojamų projektų finansavimui kultūros ir meno organizacijos gali teikti iki 2022 m. sausio 4 d. Per abu etapus organizacijos gali pateikti 3 paraiškas, todėl, jei pirmajam etapui (I ir II ketvirčių  projektams) bus pateiktas maksimalus paraiškų skaičius, antrajame etape (III ir IV ketvirčių projektams) kultūros ir meno organizacijos dalyvauti nebegalės, nepriklausomai nuo to, ar buvo skirtas finansavimas teiktiems projektams.

„Aprėpdamas skirtingų kultūros ir meno sričių finansavimo programas konkursas atskleidžia kultūros lauko įvairiapusiškumą. Teikiami projektai Vilniaus miestui kuria pridėtinę vertę, paliečia įdomias ir reikšmingas temas. Galime pasidžiaugti, kad mūsų mieste veikia itin aktyvios ir kūrybiškos organizacijos, kasmet konkursui pateikiančios vis daugiau neatrastų idėjų prasmingam turiniui sukurti. Ruošiantis Vilniaus 700-ajam jubiliejui kviečiame kultūros organizacijas ieškoti naujų sumanymų ir kūrybingai juos pateikti paraiškose”, – sako Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė.
Itin populiarus ir gausiai paraiškų gaunantis Vilniaus savivaldybės organizuojamas Kultūros rėmimo programų projektų konkursas kasmet prisideda prie tokių renginių kaip kino peržiūrų ciklas po Liubarto tiltu „Gilios upės tyliai plaukia”, literatūros festivalis „Open Books” („Atviros knygos”), vargonų muzikos koncertų ciklas „Vox organi Cathedralis”, „Vilniaus galerijų savaitgalis”, tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas” ir kt.

Konkursas apima bendrines ir specialiąsias programas. Bendrinės programos: vizualieji, scenos meno, muzikos, kino, literatūros ir leidybos, kultūros ir kūrybinės industrijos, etninė kultūra ir mėgėjų meno bei tautinės bendrijos projektai. Specialiosios programos: Vilniaus 700 metų jubiliejaus iniciatyvos, kultūros ar meno festivalių organizavimas, kultūros sklaida užsienyje, erdvių nuoma, kultūros edukacija ir skaitmeninis menas.

Ypač laukiamos paraiškos, skirtos pasirengimui Vilniaus 700-ajam jubiliejui ir literatūros skatinimui, Vilniui gavus UNESCO Literatūros miesto statusą.
Organizacijos gali teikti paraiškas 3  pasirinktoms programoms.

Kelerius metus iš eilės tikslinis finansavimas skiriamas naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinamas Vilniaus atminties kultūros puoselėjimas, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvos, tautinių bendrijų veikla, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimas. Taip pat stiprinami kultūriniai mainai tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinamos kultūros ir meno inovacijos, naujai sukurtų kultūros vertybių sklaida ir socialinės atskirties mažinimas.

Paraiškos konkurso pirmajam etapui (I ir II ketvirčių projektams) teikiamos tik elektroniniu būdu – Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Konkurse dalyvauti gali Vilniaus miesto savivaldybėje registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto.

Kultūros ir meno organizacijos paraiškas raginamos teikti kuo anksčiau ir nelaukiant paskutinės konkurso I-ojo etapo dienos.

Konkurso video pristatymas>>https://bit.ly/311mmL6

Jums gali patikti