Naujienų portalas

II-uoju etapu kultūros projektams Vilnius skirs dar apie pusę milijono eurų

Kultūros ir meno organizacijas Vilnius kviečia pretenduoti į paramą įgyvendinamiems projektams. Antrajame Kultūros rėmimo programų projektų konkurso etape dalyviams bus paskirstyta dar apie pusė milijono eurų. Vieno projekto įgyvendinimui skiriama iki 5 tūkst. eurų.

Siekiant palengvinti paraiškų pateikimą, Vilniaus miesto savivaldybė sukūrė naują Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą, kuri leidžia paprasčiau ir efektyviau teikti paraiškas! Sistema leidžia paraiškas teikti etapiškai, išsaugant pildomos paraiškos juodraštį, matyti paraiškos vertinimo etapą, sekti savo paraiškų teikimo istoriją.

„Nuolat stengiamės atnaujinti tradicinį Kultūros rėmimo programų projektų konkursą. Kiekvienais metais didiname konkurso finansavimą, remiame didesnį projektų skaičių, papildome finansavimo programas. Konkursas yra dinamiškas ir nuolat atsinaujinantis, stengiamės atsižvelgti į kultūros srities atstovų siūlymus bei pastebėjimus. Džiaugiamės, kad šiais metais pavyko sukurti naują paraiškų pateikimo sistemą, kurios taip ilgai laukė kultūros organizacijos! Kviečiu siūlyti naujas iniciatyvas bei tęsti sėkmingą patirtį turinčius projektus. Kartu bendradarbiaujant galime pasiekti aukštų rezultatų, tad kurkime pridėtinę vertę kultūros srityje, kad ateityje galėtume džiaugtis bendrais pasiekimais!“ – sako Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Paraiškas kviečiame teikti per 20 kalendorinių dienų nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai).

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas skelbiamas du kartus. Jei pirmajame etape (I ir II ketv. projektams) pateiktas maksimalus paraiškų skaičius, antrajame etape (III ir IV ketvirčių projektams) kultūros ir meno organizacijos dalyvauti nebegali  (nepriklausomai nuo to, ar skirtas finansavimas), III ir IV ketv. planuojamiems projektams kultūros ir meno organizacijos gali teikti iki 2022 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai). Projektams pirmuoju etapu įvardintiems kaip „Nevertinami“ suteikiama galimybė teikti paraišką antrą kartą. Finansavimas bus skiriamas net 14-os programų projektams.

Konkursas apima bendrines ir specialiąsias programas. Bendrinės programos: vizualieji menai, scenos menai, muzika, kinas, literatūra ir leidyba, kultūros ir kūrybinės industrijos, etninė kultūra ir mėgėjų menas bei tautinės bendrijos. Specialiosios programos: Vilniaus 700 metų jubiliejaus iniciatyvos, kultūros ar meno festivalių organizavimas, kultūros sklaida užsienyje, erdvių nuoma, kultūros edukacija ir skaitmeninis menas.

Itin populiarus ir gausiai paraiškų gaunantis Vilniaus savivaldybės organizuojamas Kultūros rėmimo programų projektų konkursas kasmet prisideda prie tokių renginių kaip kino peržiūrų ciklas po Liubarto tiltu „Gilios upės tyliai plaukia“, literatūros festivalis „Open Books“ („Atviros knygos“), vargonų muzikos koncertų ciklas „Vox organi Cathedralis“, „Vilniaus galerijų savaitgalis“, tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ ir kt.

Kelerius metus iš eilės tikslinis finansavimas skiriamas naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinamas Vilniaus atminties kultūros puoselėjimas, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvos, tautinių bendrijų veikla, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimas. Taip pat stiprinami kultūriniai mainai tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinamos kultūros ir meno inovacijos, naujai sukurtų kultūros vertybių sklaida ir socialinės atskirties mažinimas.

Paraiškos konkurso II-jam etapui teikiamos tik elektroniniu būdu – Vilniaus elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje. Konkurse dalyvauti gali Vilniaus miesto savivaldybėje registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto.

Kultūros ir meno organizacijos paraiškas raginamos teikti kuo anksčiau ir nelaukiant paskutinės konkurso II-ojo etapo dienos.

Jums gali patikti