Naujienų portalas

Karo muziejus šventiniu laikotarpiu Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje kviečia apžiūrėti sakralines vertybes

Vytauto Didžiojo karo muziejus, dalydamasis advento džiaugsmu, visu šventiniu laikotarpiu kviečia atvykti aplankyti dalį muziejaus rinkiniuose saugomų bažnytinio meno ir sakralinių vertybių Šv. Ignoto bažnyčioje, Vilniuje.

Visu šventiniu laikotarpiu iki 2022 m. sausio 6 d. Šv. Ignoto bažnyčioje Karo muziejus eksponuoja parodą „Advento ramybė“ ir pristato muziejaus istorinių daiktų rinkinį, kuriame daugiau nei 100 įvairių, okupaciniu laikotarpiu išsaugotų sakralinių muziejinių vertybių, tarp kurių daugiau nei 30 – tradicinių liaudies meno skulptūrų, kryžių, įvairių religinių apeiginių daiktų: kryželių, rožančių, medalikėlių, škaplierių.

Parodoje Šv. Ignoto bažnyčioje taip pat galima pamatyti ypatingai vertingas XVIII a. pab.–XIX a. pr. skulptūrų tunikas iš Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, 1648–1661 m. kapą iš Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios bei unikalų, vieno iš žymiausių Lietuvos kryždirbių Vinco Svirskio kūrinį – 1894 m. išdrožtą kryžių su Marijos Rožančinės ir aštuonių angelų kompoziciją.

Visas sakralines vertybes muziejus siekia grąžinti bažnyčių bendruomenėms, todėl Karo muziejus, bendradarbiaudamas su Vilniaus Domininkonų vienuolynu, pristato parodą „Advento ramybė“ bei eksponuoja relikvijorius, sakralaus meno pavyzdžius pirmuosiuose jų namuose.

Sakralinės vertybės į muziejaus rinkinius pateko XX a. 6–9 dešimtmečiais, vienos buvo įsigytos iš privačių asmenų, išgelbėjusių skulptūras sovietmečiu naikinat kaimuose ar miesteliuose koplytstulpius, kitas perdavė uždarytų ar sugriautų bažnyčių klebonai, dvasininkai, bažnyčių bendruomenių nariai, taip pat kelios skulptūros pateko iš pačių liaudies meistrų ar jų giminaičių. Nedidelė dalis jų išliko iš senosios Karo muziejaus ekspozicijos (1921–1930), kur žuvusiems už Lietuvos laisvę didvyriams buvo pastatytas 1863 m. koplytstulpis, papuoštas šventųjų skulptūrėlėmis.

Paroda „Advento ramybė“ Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto 6, Vilnius) eksponuojama 2021 m. gruodžio 15 d. – 2022 m. sausio 6 d.

Daugiau informacijos apie parodą: Kristina Petrauskė, tel. 8 37 320 397; vytautasthegreatwarmuseum@gmail.com

Apie Šv. Ignoto bažnyčią:

Šv. Ignoto Bažnyčia pastatyta 1622 – 1647 m. ji buvo bazilikinė, su kupolu ir dviem aukštais abipus presbiterijos. 1655 ir 1737 m. bažnyčia nukentėjo nuo gaisrų, o 1798 m. uždaryta, vėliau išgriauti altoriai, vargonai, sakykla ir įrengti sandėliai. Po 1869 m. paversta karininkų klubu; nugriauti abu bokštai, pristatytas prieangis, iškirstos naujos langų angos, sunaikintos freskos. 1925 m. pagal architekto Juliušo Kloso projektą pastatas vėl pritaikytas bažnyčiai. Pirminė išvaizda nebuvo atkurta, bažnyčia atstatyta kaip XVII a. baroko stilizacija. 1929 m. vidaus sienas ištapė dailininkas Stanisławas Matusiakas. 1955 m. pagal architekto Vikio Petro Olekos projektą bažnyčia buvo pritaikyta kino studijai.

2001-2004 m. visiškai suniokota bažnyčia rekonstruota pagal architektų Evaldo Purlio, Daliaus Striuko ir Editos Žarkovskienės projektus. Bažnyčios rekonstrukcija rūpinosi vyriausiasis kariuomenės kapelionas pulkininkas Juozas Gražulis. 2004 m. lapkričio 23 d. Lietuvos kariuomenės Ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis Šv. Ignoto bažnyčią dedikavo pagrindine kariuomenės Ordinariato bažnyčia.

Nuotr. aut. G. Maksimovic-Alkema

Jums gali patikti