Naujienų portalas

Lietuva – antroji valstybė ES, turinti nacionalinę dirbtinio intelekto strategiją

Kovo 27 d. Europos reikalų komiteto posėdyje pristatytas Europos Komisijos paskelbtas komunikatas „Suderintas dirbtinio intelekto (DI) planas“ ir šio plano kontekste parengta nacionalinė dirbtinio intelekto strategija.

Dirbtinis intelektas (DI) apibrėžiamas kaip sistemos, kurios demonstruoja protingą ir sumanų elgesį, analizuodamos savo aplinką ir darydamos gana savarankiškus sprendimus tikslui pasiekti.

Posėdyje dalyvavęs ekonomikos ir inovacijų viceministras Elijus Čivilis pristatė Lietuvos veiksmų planą DI srityje Europos kontekste. Viceministras atkreipė dėmesį į tai, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, DI iki 2030 m. dramatiškai paveiks pasaulio ekonomiką ir transformuos darbo rinką. Lietuva, EBPO duomenimis, ,,yra viena iš pažeidžiamiausių šalių darbo vietų automatizavimo srityje“.

Viceministras pabrėžė, kad Lietuva yra viena pirmųjų valstybių narių Europos Sąjungoje (antra po Austrijos), turinti nacionalinę DI strategiją, ir atkreipė dėmesį, kad tam, kad Lietuva taptų DI lyderiu, ji turėtų išnaudoti du dalykus – geriausios praktikos pavyzdžius visame pasaulyje ir konkrečius ES privalumus: bendroji rinka, ES finansinė parama ir tinklų kūrimas. Svarbu pasiekti bendrą tikslą, kuris ne tik skatintų panaudoti DI įvairiose srityse, bet ir padėtų išvengti skaitmeninės atskirties. Atsižvelgiant į pirmaujančių pasaulio šalių pažangą, būtina sukurti palankias pagrindines sąlygas verslui, tyrėjams ir komercializuoti idėjas, vengiant nereikalingų kliūčių, apribojimų ir pernelyg didelio reguliavimo.

Po diskusijos komitetas nutarė tęsti klausimo svarstymą kituose posėdžiuose.

2018 m. gruodžio 7 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Suderintas dirbtinio intelekto (DI) planas“, kuriuo siekiama Europoje skatinti dirbtinio intelekto plėtojimą ir naudojimą. Šis planas grindžiamas trimis ramsčiais: viešųjų ir privačiųjų investicijų į dirbtinį intelektą didinimu, pasirengimu socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, taip pat tinkamos etikos ir teisinės sistemos užtikrinimu.

Planas parengtas bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir grindžiamas Bendradarbiavimo dėl dirbtinio intelekto deklaracija, kuri buvo paskelbta Skaitmeninę dieną 2018 m. balandžio mėn. ir  kurią pasirašė visos valstybės narės ir Norvegija. 2018 m. birželio mėn. jai pritarė Europos Vadovų Taryba.

 

Jums gali patikti