Naujienų portalas

Bus didinamas Lietuvos indėlis NATO misijoje Irake

Spalio 15 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis LR Seimui pateikė nutarimo projektą, kuriuo siekiama padidinti NATO karinėje mokymo operacijoje Irake (angl. NATO Mission Iraq) dalyvaujančių Lietuvos karių skaičių iki 50. Šiuo metu galiojantis LR Seimo nutarimas leidžia NATO karinėje mokymo operacijoje dalyvauti iki 11 Lietuvos karių ir krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių civilių tarnautojų. Dabar NATO mokymo misijoje Irake tarnauja vienas Lietuvos karys, dar du turėtų išvykti į operacijos regioną spalio pabaigoje.

Keičiantis operacinei aplinkai Irake, NATO peržiūri Aljanso vykdomos operacijos šioje šalyje tikslus ir uždavinius. Mažėjant kovinių užduočių, kurias įgyvendino JAV vadovaujamos koalicijos Irake operacija „Įgimtas ryžtas“, auga treniravimo, mokymo ir strateginių patarimų užduočių kiekis, padedant Irako Vyriausybei sukurti savarankiškas saugumo pajėgas. Šių užduočių įgyvendinimas – NATO karinės mokymo operacijos atsakomybė.

„Augant užduočių skaičiui Irake, didėja ir Aljanso pajėgų operacijos regione poreikis. Todėl mes, prisidėdami prie visos euroatlantinės bendruomenės pastangų kartu kovoti su saugumo iššūkiais, ir toliau tęsiame įsipareigojimus tarptautiniam saugumui ir stabilumui užtikrinti,“ – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Nuo 2020 m. spalio dviem metams vadovavimą NATO karinei mokymo operacijai Irake perima Danija. Šių metų pradžioje Danija kreipėsi į tris Baltijos šalis dėl indėlio didinimo. Lietuva, kaip ir kitos Aljanso narės, įvertino galimybes ir nusprendė svariau prisidėti prie operacijos.

Planuojama 2021 m. pabaigoje į Iraką siųsti Pajėgų apsaugos būrį, kurį sudarytų apie 32 karius, tad Lietuvos indėlis Irake padidėtų maždaug iki 35 karių. Lietuvos kariai koviniuose veiksmuose Irake nedalyvaus.

JAV vadovaujamoje operacijoje „Įgimtas ryžtas“ Irake Lietuva dalyvavo nuo 2017 m. pradžios, operacijoje nuolat išlaikydama po šešis karinius instruktorius, kurie rengė vietines saugumo pajėgas. Lietuvos kariai sugrįžo namo, kai Danija, kurios kontingento sudėtyje tarnavo Lietuvos kariai, priėmė sprendimą pradėti pasirengimą vadovauti NATO karinei mokymo misijai ir atitraukė karius iš Al Asado karinės bazės. Toks sprendimas priimtas misijos Irake vadovybės ir šalių dalyvaujančių koalicijoje bendru sutarimu, kadangi misijos veikla šių metų pavasarį buvo sustabdyta ir nevyko Irako karių mokymai. Taip pat šiam sprendimui įtakos turėjo visam pasaulyje susidariusi epidemiologinė situacija. Sugrąžinus Lietuvos karius iš Irako, Lietuvos įsipareigojimai koalicijos partneriams išliko nepakitę.

Šiuo metu apie 120 Lietuvos kariuomenės karių dalyvauja devyniose tarptautinėse operacijose ir misijose.

Planuojama, LR Seimas šį nutarimo projektą svarstys lapkričio mėnesį.

 

 

 

 

Lietuvos kariomenės nuotrauka

Jums gali patikti