Naujienų portalas

Buvusi europaralmentarė: Lietuva neprivalo įkurdinti nelegalių atvykėlių ar nagrinėti prašymų, nes jų grąžinimą atgal per 3 dienas numato ES ir Baltarusijos readmisijos sutartis

ES ir Baltarusijos Respublika yra pasirašiusios readmisijos susitarimą, įsigaliojusį 2020 m. liepos 1 d.
Sutartis atitinka visas tarptautines konvencijas reglamentuojančias šiuos klausimus, kurias yra pasirašiusi ES.
Šios sutarties 4 str. Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija numato, kad
1. Baltarusija, gavusi valstybės narės prašymą ir neatlikusi jokių papildomų formalumų, priima atgal, išskyrus numatytus šiame Susitarime, visi trečiųjų šalių piliečius arba asmenys be pilietybės, kurie neatitinka arba nebeatitinka galiojančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo šalyje sąlygų prašančiosios valstybės teritorijoje ,su sąlyga, kad tai įrodoma arba galima pagrįstai manyti remiantis iš pateiktų prima facie įrodymų, kad tokie asmenys:
a) turėjo Baltarusijos išduotą leidimą gyventi arba atvykimo metu
b) turi galiojančią Baltarusijos išduotą vizą arba atvykimo metu ją turi, prie kurios pridedamas įrodymas apie atvykimą į Baltarusijos teritoriją; arba
c) neteisėtai atvyko į valstybių narių teritoriją iš karto po to, kai buvo apsistoję arba tranzitu vyko per Baltarusijos teritoriją
Lietuva ir ES nėra nutraukusios diplomatinių ir konsulinių santykių. Todėl visos sutarties nuostatos gali būti įgyvendintos diplomatiniu ir konsuliniu lygiu, dalyvaujant Lietuvos pasienio tarnybai ir Frontex tarnybai, kaip įgaliotai ES vardu.
Sutartyje numatyta tvarka kaip tai įgyvendinti. Ji taikoma tik neteisėtai reziduojančias šalyje piliečiams. Su pilnu sutarties tekstu galima susipažinti EUR-LEX portale, kur skelbiami visi ES teisės dokumentai.
Tai Baltarusijos vyriausybės reikalas, kur apgyvendinti ir kaip grąžinti trečiųjų šalių piliečius į jų šalis.
Lietuvos pareigūnai ir politinio pasitikėjimo asmenys, nevykdantys Lietuvos Respublikos vardu pasirašytų tarptautinių sutarčių, naudojantys Lietuvos valstybės finansinius išteklius neteisėtų atvykėlių išlaikymui  turi būti atleidžiami iš užimamų pareigų.
Tenka tik apgailestauti dėl valstybės pareigūnų ir teisinės bendruomenės nekompetencijos ES teisės aktuose.

 

Margarita Starkevičiūtė
Europos Parlamento narė išrinkta Lietuvoje (2004-2009)
Pranešimas spaudai
Jums gali patikti