Naujienų portalas

Dažniausiai užduodami klausimai apie koronavirusą COVID19 ir Lietuvos kariuomenės veiklą

Dažniausiai užduodami klausimai apie COVID-19 ir Lietuvos kariuomenės veiklą bei atsakymai į juos.

1. Kaip Lietuvos kariuomenė prisideda prie COVID-19 situacijos suvaldymo?

Kovo 20 dienos 09.00 val. duomenimis, šiuo metu prie vidinės Europos sąjungos sienos punktų su Latvija ir Lenkija bei Lietuvos oro ir jūrų uostuose vienu metu budi apie 126 Lietuvos kariuomenės (LK) Taikos meto užduotims vykdyti pasitelktų Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai.*

Lietuvos kariai teikia pagalbą civilinėms institucijoms:
•nuo kovo 3 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostose, Klaipėdos jūrų uoste 72 KASP kariai padeda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams valdyti keleivių srautus, registruoti ir informuoti grįžtančius į Lietuvos teritoriją keleivius;
•nuo kovo 16 d. Lietuvos-Latvijos ir Lietuvos-Lenkijos pasienio kontrolės punktuose 54 KASP kariai padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams vykdyti žmonių, įvažiuojančių į Lietuvos teritoriją informavimą, registravimą ir uždarytų ruožų kontrolę.
•Kovo 16 d. Karinių oro pajėgų orlaivis „Spartan“ buvo pasitelktas pargabenti Lietuvos Respublikos piliečius ir transplantologijos centro krovinį (kamienines ląsteles) iš Vokietijos į Lietuvą;
•Kovo 18 d. Karinių oro pajėgų orlaivis „Spartan“ buvo pasitelktas pargabenti transplantologijos centro krovinį iš Vokietijos į Lietuvą (kamienines ląsteles).

Lietuvos kariuomenė taip pat yra skyrusi ir įrengusi keturias karines palapines Vilniaus ir Kauno oro uostuose, kuriose yra registruojami atvykę keleiviai, taip pat vykdoma jų patikra.

Iš viso pagalbą civilinėms institucijoms, kovojančioms su COVID-19 epidemija, šiuo metu* teikia daugiau nei 100 karių, tarnaujančių Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose, kurios buvo aktyvuotos pagal Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių planą.

2. Kaip pasikeitė Lietuvos kariuomenės veikla dėl COVID-19?

Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į paskelbtą karantiną, įvedė šias COVID-19 viruso plėtros rizikos valdymo priemones:
• Apribotas karinis rengimas ir pratybos. Atšauktos tarptautinės ir ne karinėse teritorijose planuotos pratybos. Kariai gali treniruotis ne didesniais kaip 30 karių būriais, laikantis rekomenduojamo atstumo vienas nuo kito. Pratybos leidžiamos tik karinėse teritorijose, renkantis atviras erdves.
• Apribotas karių ir transporto priemonių judėjimas tarp padalinių paliekant būtiną susisiekimą.
• Laikinai sustabdytas Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karių išleidimas į namus savaitgaliais. Tokių prevencinių priemonių imtasi siekiant apsaugoti karius ir jų šeimos narius, paliekant galimybę kiek galima dažniau bendrauti su artimaisiais pasitelkiant socialinius tinklus ir išmaniąsias technologijas.
• Dalis profesinės karo tarnybos karių, įvertinus jų būklę, turės likti kartu su nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariais ir tarnybą vykdys kareivinių režimu, į namus nebus išleidžiami. Tai daroma siekiant maksimaliai sumažinti kontaktus su išore.
• Savaitgaliais kariams planuojamos papildomos kovinio rengimo pratybos, derinant jas su karių poilsiu.
• Visi profesinės karo tarnybos (PKT) kariai, grįžę iš komandiruočių užsienyje, privalo izoliuotis namuose, į dalinius nevyksta dvi savaites.
• Atšauktos ir neplanuojamos naujos karių komandiruotės į užsienį.
• Visuose kariniuose daliniuose medicinos personalas ir vadai yra instruktavę visus karius dėl papildomų higienos priemonių COVID-19 plitimo prevencijai: papildomai valomos ir vėdinamos patalpos, kariai dažniau plauna rankas, yra įrengti papildomi dezinfekcinio skysčio dozatoriai.
• Pabrėžiame, kad karantinas nekeičia pagrindinės kariuomenės užduoties – pasirengimo ginkluotai šalies gynybai, todėl, pasitelkusi papildomas saugumo priemones, kariuomenė ir toliau privalo užtikrinti, jog kariai atliks savo pareigą tiek šalies gynyboje, tiek padedant kitoms su viruso plitimu kovojančioms institucijoms.

3. Kodėl savaitgaliais neišleidžiami NPPKT kariai?

• Tokių prevencinių priemonių imtasi mažinant karių ir jų šeimos narių riziką užsikrėsti. Analogiškų prevencijos priemonių buvo imtasi ir ankstesniais metais, kai savivaldybės savo teritorijose paskelbdavo gripo epidemiją.
• Ekstremalioji situacija, kaip ir karantinas, kariuomenės užduočių neatšaukia – kariai tęsia tarnybą, kaip ir viešosios tvarkos saugotojai arba ugniagesiai. Karinis rengimas turi būti tęsiamas ne tik tam, kad būtų užtikrintas pagrindinis kariuomenės uždavinys – ginkluota valstybės gynyba, bet ir tam, kad kariuomenė galėtų įsijungti į pagalbą kitoms valstybės institucijoms, šiuo metu kovojančioms su COVID-19 plėtra.
• Kareivinių režimas šauktiniams karantino metu – įprasta praktika. Tuo siekiama užtikrinti karių sveikatos saugumą. Visuose kariniuose daliniuose veikia medicininės paramos vienetai, kuriuose dirbantys karo medikai teikia sveikatos priežiūros paslaugas. NPPKT kariams tiekiamos ambulatorinės pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugos, būtinoji medicinos pagalba ir kt. NPPKT kariams vyksta įprastos karinio rengimo pratybos, savaitgaliais organizuojama pilietinio ugdymo, laisvalaikio, sporto ir kita veikla karinio dalinio teritorijoje. Tokia praktika įprastai taikoma ir kitose NATO šalių kariuomenėse.

4. Ar bus stabdomas NPPKT šaukimas ir vežimas į dalinius?

• Nuo kovo 17 d. iki balandžio 3 d. sustabdytas karių sveikatos patikrinimas priimant į profesinę karo tarnybą ar NPPKT. Medicinos personalas bus skiriamas kitoms užduotims vykdyti.
• Karo prievolininkams duoti šaukimo nurodymai atvykti pasitikrinti sveikatos bus atšaukti arba perkelti į vėlesnį laiką. Su kiekvienu karo prievolininku bus susisiekta individualiai ir suderintas naujas sveikatos patikrinimo laikas.
• Karo prievolininkai, kuriems yra duoti nurodymai pateikti dokumentus ar susisiekti, turi kontaktuoti telefonu ar elektroniniu paštu, o dokumentus (pvz., mokslo pažymas ar prašymus dėl tarnybos atidėjimo) teikti nuotoliniu būdu (registruotu paštu ar elektroniniu paštu). Visą reikalingą informaciją karo prievolininkams suteiks Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių specialistai elektroniniu paštu arba telefonu.
• Karo prievolininkams nurodymai ir informacija, susijusi su jų šaukimo procedūrų vykdymu, yra skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje www.sauktiniai.karys.lt.
• Karo prievolininkai, esantys kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, privalo nuolat sekti jiems skelbiamą informaciją ir nurodymus internete, taip pat vykdyti gautus šaukimo nurodymus.

5. Ką daryti užsienyje gyvenantiems jaunuoliams, kurie yra patekę į 2020 m. šauktinių sąrašus?

Karo prievolininkai, esantys užsienio valstybėse ir gavę nurodymus artimiausiu laiku atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius padalinius, pirmiausiai privalo susisiekti su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu ir informuoti apie savo buvimo vietą bei aplinkybes, dėl kurių yra apribotas karo prievolininko atvykimas. Tokiems karo prievolininkams šaukimo procedūros bus sustabdytos individualiai ir paskirtas kitas atvykimo laikas.

6. Kur daliniuose laikomi karščiuojantys kariai?

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą Veiksmų planą, visuose kariniuose vienetuose yra numatyta atskirta izoliuota patalpa, į kurią turi būti prisistatytas karys ar darbuotojas, kuriam įtariamas susirgimas.

7. Kas būtų daroma nustačius COVID-19 atvejį kariui?

• Izoliavus karį, jam būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba. Patalpos, kuriose jis buvo, būtų dezinfekuojamos, kontaktavę kariai atskiriami (karantinuojami) ir stebimi 14 dienų. Maitinimas jiems būtų organizuojamas atskirai.
• Susirgęs karys toliau būtų perduotas gydyti civilinėms gydymo įstaigoms.

8. Ar artimieji gali lankyti karius daliniuose?

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą veiksmų planą, apribojus pašalinių asmenų patekimą į karinius dalinius, artimieji negali lankyti karantine esančių karių.

9. Ar galima kariams perduoti siuntinius?

Siuntinius perduoti leidžiama, tačiau maistą kareivinėse laikyti draudžiama.

10. Kokių priemonių imamasi, kad į karinius dalinius (į tarnybą) nepatektų virusu užsikrėtę profesinės karo tarnybos kariai?

• Patekimo į karinius dalinius vietose budintys kariai ir institucijų budėtojai dėvi asmens apsaugos priemones (po atskiro įsakymo, prasidėjus viruso plitimui visuomenėje) ir tikrina kiekvieno į dalinį patenkančio asmens kūno temperatūrą.
• Karantino laikotarpiu yra apribotas karių ir transporto priemonių judėjimas tarp padalinių, paliekant būtiną susisiekimą.
• Užsienyje buvę kariai privalo vykdyti 14 d. saviizoliaciją ir į dalinius nevykti, laikytis sugriežtintų higienos reikalavimų.

11. Ar tiesa, kad NATO pratybos balandžio mėn. pradžioje neatšaukiamos?

Visos nacionalinės ir tarptautinės pratybos karantino laikotarpiu yra atšauktos. JAV vadovaujamos tarptautinės pratybos „Europos gynėjas 2020“ (angl. „Defender Europe 2020“) buvo koreguotos, sumažinant jų apimtį ir mastą. Tai yra laikinas ir racionalus sprendimas, siekiant kovoti su COVID-19 plitimu.

12. Ką šalyje paskelbus karantiną kariai veikia kariniuose daliniuose?

• Kariai atlieka būtinas užduotis, taip pat tęsia karinį rengimą, kuris yra būtinas, siekiant išlaikyti tinkamą Lietuvos kariuomenės parengtį.
• Kariai laikosi rekomendacijų dėl užsikrėtimo prevencijos, tačiau atkreipiame dėmesį, jog karantinas nekeičia pagrindinės kariuomenės užduoties – pasirengimo ginkluotai šalies gynybai, tad, pasitelkusi papildomas saugumo priemones, kariuomenė turi užtikrinti, jog kariai atliks savo pareigą tiek šalies gynyboje, tiek padedant kitoms su viruso plitimu kovojančioms institucijoms.

13. Ar karinėse teritorijose yra medicinos punktas?

Visuose kariniuose daliniuose veikia medicininės paramos vienetai, kuriuose dirbantys karo medikai teikia sveikatos priežiūros paslaugas. NPPKT kariams tiekiamos ambulatorinės pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugos, būtinoji medicinos pagalba ir kt.

14. Ar yra karių susirgusių COVID-19 virusu?

Šiuo metu* Lietuvos kariuomenėje tokių atvejų nėra.

15. Ar šiuo metu, paskelbus karantiną, sustabdyta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) veikla?

• Akademija yra karinis universitetas, todėl tarnyba ir kita veikla joje nėra stabdoma. Studijų procesas ir kitos užduotys vykdomos nuotoliniu būdu.
• Stipriai sugriežtintos karių ir darbuotojų patekimo į teritoriją sąlygos.
• Visoje LKA teritorijoje yra įrengtos vietos su dezinfekcinėmis priemonėmis, taip pat prašoma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų bei asmeninės higienos normų.
• Karinis rengimas vykdomas LKA teritorijoje, už teritorijos ribojamas. Bendros rikiuotės ir didesnių grupių veikla nevykdoma.
• Kariūnai ir LKA teritorijoje tarnaujantys NPPKT mokomojo būrio kariai gyvena kareivinių režimu, išleidimas iš teritorijos maksimaliai ribojamas.
• Užsienio kalbų kursai nutraukiami visiems klausytojams, išskyrus užsienio šalių klausytojus apgyvendintus LKA teritorijoje, jų judėjimas iš LKA teritorijos taip pat yra maksimaliai ribojamas.
• Kiti, jau vykstantys, kursai LKA pabaigiami ankstinant grafiką, užduotys paskirstomos atlikti nuotoliniu būdu. Nauji kursai nepradedami.
• Lietuvos karo akademija stebi situaciją šalyje ir pasaulyje, todėl imasi papildomų prevencijos priemonių, skirtų išvengti galimo užsikrėtimo virusu, taip pat siekia užtikrinti nenutrūkstamą karinės organizacijos veiklą.

16. Ar taikomos papildomos saugos priemonės patenkantiems į Lietuvos karo akademijos teritoriją

Asmenų judėjimas ir patekimas į LKA teritoriją yra maksimaliai apribotas.

*2020 m. kovo 20 d. 9.00 duomenys.
Informacija nuolat atnaujinama

Jums gali patikti