Naujienų portalas

Gynybos štabe apdovanoti iš Irako grįžę Lietuvos kariai

Vasario 11 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe vyko įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių karių, grįžusių iš tarptautinių operacijų Irako respublikoje apdovanojimo ceremonija. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas gen. mjr. Gintautas Zenkevičius Krašto apsaugos sistemos medaliais „Už tarptautines operacijas“ apdovanojo 12-ka profesinės karo tarnybos karių.

Ceremonijos metu buvo apdovanoti instruktoriai, šešis mėnesius tarnavę Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos „Įgimtas Ryžtas“ Danijos kontingento sudėtyje, taip pat Perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų vieneto kariai, kurie pusę metų vykdė mokymo ir ryšio užtikrinimo užduotis NATO tarptautinėje misijoje Bagdade.

NATO vadovaujama tarptautinė operacija Irake (angl. NATO Mission Iraq, NMI) vykdoma nuo 2004 m. ir yra skirta apmokyti šalies saugumo pajėgas.

JAV vadovaujamos koalicijos operacija Irake „Įgimtas Ryžtas“ (angl. US-led operation in Iraq „Inherent Resolve“) – šioje operacijoje Lietuva prisideda nuo 2017 m., operacijoje nuolat išlaikydama šešis karinius instruktorius, kurie rengia vietines saugumo pajėgas. Kariai tarnauja Danijos kontingento sudėtyje šiaurės vakarinėje Irako dalyje esančioje Al Asado karinėje bazėje.

 

Jums gali patikti