Naujienų portalas

Kariams – paskaitos apie korupcijos prevenciją

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba Šiaulių ir Klaipėdos įgulų kariams spalio pabaigoje surengė paskaitas korupcijos prevencijos ir kontrolės tema. Paskaitas kariams skaitė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai. Nuotoliniu būdu vykusias paskaitas išklausė apie 50 karių.

„Organizuodami tokias paskaitas siekiame kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias visų formų korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką bei skatinti nesitaikstyti su korupcija“, – sako Krašto apsaugos generalinis inspektorius brigados generolas Vilmantas Tamošaitis.

Tokios paskaitos surengtos vykdant Kovos su korupcija krašto apsaugos sistemoje programos įgyvendinimo 2017–2021 m. priemonių planą. Ši programa skirta krašto apsaugos sistemoje dirbančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių antikorupciniam švietimui ir informavimui.

Programoje taip pat nustatyti pagrindiniai kovos su korupcija Krašto pasaugos sistemos institucijose tikslai ir uždaviniai, reglamentuotas korupcijos prevencijos priemonių taikymas. Įgyvendinant šią programą siekiama vienyti visų krašto apsaugos sistemos institucijų pastangas tobulinti ir plėtoti antikorupcinę veiklą, įtraukiant Krašto pasaugos sistemos institucijų ir jų padalinių vadovus į antikorupcinės programos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.

Krašto apsaugos sistemoje už korupcijos prevenciją yra atsakinga Generalinė inspekcija. Įgyvendinant Kovos su korupcija krašto apsaugos sistemoje programą siekiama užtikrinti korupcijos prevenciją KAS, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atriboti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą KAS. Programa siekiama skatinti nesitaikstyti su korupcija, teikti paramą vykdant korupcijos prevenciją, bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas žmogaus teises ir laisves.

Jums gali patikti