Naujienų portalas

Kariuomenės infrastruktūros projektai centralizuoti Infrastruktūros valdymo agentūroje

„Pastatyti kokybiškus, funkcionalius ir Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkančius pastatus ten, kur jie turi būti pastatyti ir tada, kada jie turi būti pastatyti“, – taip svarbiausią naujojo krašto apsaugos sistemos padalinio – Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) prie Krašto apsaugos ministerijos – tikslą pristato jos direktorius Algirdas Kuliešius. Šių metų vasarą įsteigta agentūra yra atsakinga už naujų statinių statybą ir rekonstrukciją, elektroninių apsaugos sistemų įdiegimą ir kariuomenės infrastruktūros plėtros darbų įgyvendinimą.

Spalio 5 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis apsilankė agentūroje, kur su jos direktoriumi bei agentūros padalinių vadovais aptarė agentūros darbus.

„Privačiame sektoriuje klientų poreikių patenkinimas yra esminė sėkmingo įmonės vystymosi sąlyga, todėl tokia nuostata vadovausimės ir Infrastruktūros valdymo agentūroje. Mūsų klientas yra Lietuvos kariuomenė, tad ir agentūros tikslas bus pastatyti reikiamus objektus taip, kad būtų patenkinti Lietuvos kariuomenės poreikiai, sukurta infrastruktūra didintų šalies gynybinę galią ir stiprintų nacionalinį saugumą”, – akcentavo susitikime su ministru IVA vadovas.

Išaugus krašto apsaugos sistemos finansavimui, pastaraisiais metais kariuomenėje vykdomų projektų apimtys išaugo keliasdešimčia kartų. Jei 2015 metais ministerijos Infrastruktūros plėtros departamentas vykdė 9 projektus, tai šiuo metu, pasak A. Kuliešiaus, jo vadovaujama agentūra dirba su maždaug 180 infrastruktūros objektų, kurių svarbiausi susiję su Lietuvos kariuomenės modernizavimu – karinės technikos įsigijimais, Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės plėtra, šauktinių gyvenimo ir buities sąlygų pagerinimu, statomais amunicijos sandėliais, kt. Vykdomi projektai yra skirtingose įgyvendinimo stadijose – vieni pradėti rengti, kiti – statybos stadijoje, dar kiti – pridavimo valstybinei komisijai ir naudotojui etape.

Per tris savo veiklos mėnesius agentūra perėjo prie projektinio statomų objektų valdymo. Kiekvienam objektui yra priskirtas projektų vadovas, atsižvelgiant į jo patirtį ir kompetencijas. Kiekvienam projektui yra padarytas kalendorinis darbų grafikas, aiškiai įvardinti statybos etapų pradžia ir pabaiga. „Agentūros projektų vadovas tampa statybos proceso savininku ir yra atsakingas už įgyvendinimą“, – sako direktorius A. Kuliešius, akcentuodamas, jog agentūroje sukoncentravus kompetentingus ir patyrusius statybų srities specialistus, bus kaupiama ekspertinė patirtis apie didelių krašto apsaugos infrastruktūros projektų įgyvendinimą Tai padės užtikrinti sklandesnį ir spartesnį statybų procesą bei racionaliau naudoti biudžeto lėšas.

Įgyvendindama projektus IVA glaudžiai bendradarbiauja su Gynybos resursų agentūra, kuri yra atsakinga už krašto apsaugos sistemos viešuosius pirkimus. „Nuo bendro abiejų agentūrų specialistų darbo priklauso, ar statomas objektas bus pastatytas laiku“, – įsitikinęs A. Kuliešius.

Paraleliai agentūroje vyksta ir kitas svarbus procesas – ieškomi ir įdarbinami trūkstami statybos specialistai. Šis procesas jau yra įsibėgėjęs ir iki šių metų pabaigos bus atrinkta ir priimta apie 20 specialistų – daugiausia statybos bei EAS diegimo bei priežiūros specialistų.

Šiuo metu agentūroje dirba 37 darbuotojai, kurių etatai perkelti iš pertvarkytų Krašto apsaugos ministerijos padalinių. Iki 2021 m. rudens ketinama suburti iki 65 žmonių komandą, todėl į agentūrą kviečiami darbuotojai ir iš krašto apsaugos sistemos, trūkstamo reikiamos kvalifikacijos ir patirties personalo ieškoma ir už sistemos ribų. Naujoje agentūroje siekiama sutelkti įvairaus profilio specialistų – projektų vadovų, sąmatininkų, techninių prižiūrėtojų, ekspertų, kt. – kompetencijas.

Infrastruktūros valdymo agentūra įsteigta 2020 m. liepą centralizavus kariuomenės infrastuktūros valdymą. Ji įkurta Krašto apsaugos ministerijos Infrastruktūros plėtros departamento pagrindu, į ją pakvietus ir specialistus iš ministerijos Logistikos departamento bei Informacinių technologijų tarnybos.

KAM nuotraukoje (aut. A. Pliadis) – vasaros pabaigoje LDK Kęstučio batalionui perduotos naujos kareivinės.

Jums gali patikti