Naujienų portalas

KASP kariai treniravosi kartu su sąjungininkais

Spalio 21–27 d. įvairiose Lietuvos vietovėse treniravosi Lietuvos kariuomenės (LK) Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai. Kartu su Lietuvos kariais ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariais pratybų planuose numatytas užduotis vykdė kariai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Lenkijos ir Latvijos.

Spalio 21–25 d. Panevėžio ir Utenos regionuose vyko KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės lauko taktinės pratybos „Tvirtas skydas 5“. Mokymų metu KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės štabas ir kuopų valdymo elementai karinėse ir civilinėse teritorijose mokėsi įvykdyti pavestas užduotis savo atsakomybės rajone, kurios numatytos valstybės gynybos planuose. Kariai planavo ir vykdė operacijas, reagavo į priešo veiksmų imitavimo grupės veiksmus, palaikė ryšį su kitais kariniais vienetais ir civilinėmis institucijomis bei atliko kitas jiems pavestas užduotis.

Spalio 25–27 d. Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose buvo organizuotos KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kuopų skyrių vertinamosios lauko taktikos pratybos „Plėšrus vanagas 2019“, kuriose dalyvavo virš 300 Alytaus miesto ir rajono kuopų karių savanorių, taip pat 50 karių iš JAV, dislokuotos Lenkijoje, atstovai iš Lenkijos 1-osios teritorinės gynybos brigados 12-ojo bataliono bei LŠS 10-osios rinktinės šaulių būrys. Pagrindinis pratybų tikslas buvo padalinių treniruotė ir gebėjimo planuoti, pasirengti ir vykdyti teritorinę gynybą efektyviai sąveikaujant su padaliniais, veikiančiais kartu arba tame pačiame atsakomybės rajone, įvertinimas. Kariai planavo ir vykdė teritorinės gynybos operacijas, tobulino vadovavimo įgūdžius, veikė priešo užimtoje teritorijoje šviesiu ir tamsiu paros metu. Užduotys buvo vykdomos civilinėse teritorijose, kurių naudojimas pratybų tikslais buvo iš anksto suderintas su valdžios institucijomis ir savininkais. Pratybų metu buvo naudojama Lietuvos civilinė ir karinė technika bei JAV sunkioji karinė technika („Bradley“), LK Karinių oro pajėgų sraigtasparnis „Dauphin“.

Šias KASP pratybas stebėjo JAV 28-osios pėstininkų divizijos štabo viršininkas plk. Andy Inch, JAV ambasados atstovai, Lenkijos 12-ojo bataliono vadas plk. ltn. Piotr Sulwiński su delegacija, KASP vadas plk. Dainius Pašvenskas, Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Darius Masiulis, kt. svečiai.

JAV 28-osios pėstininkų divizijos štabo viršininkas plk. Andy Inch džiaugėsi, galėdamas aplankyti savo buvusius karius, akcentavo tokių pratybų svarbą ir vertę bei įvertino puikią pratybų organizaciją.

KASP vadas plk. D. Pašvenskas stebėjo pratybų metu vykdomas užduotis – sąveiką su sąjungininkais, jungtinių operacijų vykdymą ir džiaugėsi NATO sąjungininkų bendradarbiavimu su Savanorių pajėgomis, pažymėdamas, jog tai geriausias atgrasymas ir patikimas taikos garantas.

„Tai buvo paskutinės mūsų vertinamosios lauko taktikos pratybos iš trijų pratybų ciklo, bet neabejotinai geriausios ir efektyviausios. Mes turėjome ne tik puikias sąlygas treniruoti savo padalinius vykdyti teritorinės gynybos užduotis, bet taip pat galėjome treniruoti savo karius vykdyti jungtines operacijas kartu su JAV mechanizuotais vienetais. Tai buvo puikios pratybos, kurios neabejotinai įeis į mūsų rinktinės istoriją“, – pasibaigus pratyboms rezultatus apibendrino KASP 1-osios rinktinės vadas plk. ltn. Arnas Mikaila.

Spalio 25–27 d. KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės lauko taktinėse pratybose „Saulės kirtis 2019“ Mažeikių, Telšių miestuose ir jų apylinkėse karinius įgūdžius gilino apie 400 karių. Pratybas organizavo Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, koordinuodama veiksmus su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šaulių sąjunga, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Mažeikių rajono savivaldybe, Latvijos Sausumos pajėgomis.

Daug karinių konfliktų vyksta mieste, todėl ir šiomis pratybomis buvo siekiama įvertinti karių pasirengimą vykdyti puolimo ir gynybos operacijas gyvenvietėse ir jų prieigose, stiprinti karinių dalinių bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis ir švietimo įstaigomis.

Intensyvus savaitgalis buvo ir KASP Žemaičių apygardos 3-ajai rinktinei. Jos kariai ir kariai savanoriai treniravosi lauko taktinėse pratybose „Lokys 3“.

Visose KASP vertinamosiose pratybose kariai sėkmingai įvykdė visas jiems pavestas užduotis ir grįžo į dislokacijos vietas.

KASP yra integrali Sausumos pajėgų dalis, formuojamos iš karių savanorių ir profesinės karo tarnybos karių. KASP sudaro štabas ir šešios rinktinės, apimančios visą Lietuvos teritoriją. Pagrindinis KASP tikslas yra parengti karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

Jums gali patikti