Naujienų portalas

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis: „Mūsų tikslas – padaryti NATO priešakinių pajėgų batalioną efektyviomis jungtinėmis pajėgomis, turinčiomis svarbią sąjungininkų paramą ore ir jūroje“

„Mes visi turime tęsti bendras pastangas, kad pasiektume dar vieną svarbų tikslą – padaryti NATO priešakinių pajėgų batalioną efektyviomis jungtinėmis pajėgomis, turinčiomis svarbią sąjungininkų paramą ore ir jūroje, kurios nedelsiant pasiruošusios veikti tiek pratybų, tiek ekstremalių situacijų metu. Tai reiškia, kad priekyje mūsų – išbandymus ir, tikėkimės, pozityvų poveikį atnešiantys laikai. Esu tikras, kad bendromis pastangomis mes pasieksime šiuos tikslus ir toliau užtikrinsime taiką ir stabilumą šioje Europos dalyje,“ – NATO priešakinių pajėgų bataliono kovines grupes vadu pasikeitimo ceremonijoje Rukloje sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Vokietijos kariuomenės pulkininkas leitenantas Peer Papenbroock iš tarnybą baigiančio vado pulkininko leitenanto Axel Niemann perėmė vadovavimą 8-ajai NATO priešakinių pajėgų bataliono (eFP) kovinės grupės rotacijai Lietuvoje.

Plk. ltn. P. Papenbroock vadovaujamas 104-asis tankų batalionas, dislokuotas Bavarijos Pfreimd miestelyje, ateinančius šešis mėnesius vėl sudarys kovinės grupės 8-osios rotacijos pagrindą. Pulkininkui leitenantui P. Papenbroock ir didžiajai daliai jo karių Lietuva ir pati užduotis puikiai pažįstama – jie sudarė 5-osios rotacijos pagrindą 2018 metais.

„NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė demonstruoja Aljanso solidarumą, ryžtą ir sugebėjimą ginti NATO gyventojus ir teritoriją nuo bet kokios galimos agresijos. Mūsų tikslas yra užtikrinti taiką ir užkirsti kelią konfliktams – tai prisideda prie bendros NATO atgrasymo ir gynybos laikysenos. Mano, kaip eFP kovinės grupės vado, misija Lietuvoje yra patikimas atgrasymas, pagrįstas mūsų kariniais pajėgumais, pratybomis ir pasirengimu,“ – sakė naujasis eFP vadas Lietuvoje Vokietijos kariuomenės plk. ltn. Peer Papenbroock.

„Septintoji NATO priešakinių pajėgų bataliono (eFP) kovinės grupės rotacija Lietuvoje buvo kitokia vien dėl pasaulį užklupusios koronaviruso pandemijos. Mes susidūrėme su nematomu priešu, tačiau griežtomis priemonėmis ir savi disciplinos dėka sugebėjome įveikti šią grėsmę. Misiją sėkmingai atlikome ir tuo didžiuojuosi,“ – sakė tarnybą baigiantis vadas plk. ltn. Axel Niemann, kuris vadovavo 8-ajai NATO eFP kovinei grupei Lietuvoje.

Į NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę Lietuvoje atvykę Vokietijos kariai yra iš įvairių Bundesvero junginių ir dalinių. Antrasis pagal dydį kontingentas yra Prancūzijos, taip pat pajėgas yra skyrę Nyderlandai, Norvegija ir Čekijos Respublika, Belgija, Islandija ir Liuksemburgas.

1150 karių dydžio tarptautinė kovinė grupė yra Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtinė dalis, todėl iškilmingai perdavimo ceremonijai, kurioje dalyvavo ir Tarptautinės Šiaurės rytų divizijos vadas Krzysztof Motacki, vadovavo brigados vadas plk. Mindaugas Petkevičius.

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę sudaro trys kovinės kuopos, kovinės paramos pajėgos, viena aprūpinimo ir logistikos kuopa, karo policija ir medikai. NATO kovinė grupėje – 700 transporto priemonių: tai – koviniai tankai, šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos, ratuotieji šarvuočiai ir šarvuotieji transporteriai ir iš dalies šarvuotieji sunkvežimiai.

Prasidėjus 8-ajai rotacijai kuopos ir štabo skyriai rengs bendrus mokymus ir pratybas. Be šaudymo pratybų ir pratybų poligone vyks ir vadavietės pratybos, per kurias tobulinamas vadovavimo procesas. Svarbiausia mokymų dalis bus šių metų rudenį vyksiančios sertifikavimo pratybos, per kurias NATO kovinė grupė turės įrodyti, kad yra pasirengusi ginti šalį ir Aljansą.

NATO priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo istorinis sprendimas, kurį NATO šalių viršūnių vadovai priėmė 2016 m. liepą – nuo 2017 m. sustiprinti sąjungininkų buvimą dislokuojant po NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovines grupes. Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione. NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė užtikrina aukštą parengties ir sąveikumo lygį.

 

© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.
Jums gali patikti