Naujienų portalas

Lietuva ir Ukraina intensyvina bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje

Lietuva ir Ukraina intensyvina bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje – lapkričio 27 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir Ukrainos gynybos ministras Andriy Zagorodniuk Vilniuje pasirašė Ketinimų deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje (angl. Declaration of Intent).

Pagal pasirašytą ketinimų deklaraciją abi šalys sutaria vystyti ir palaikyti glaudų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, keistis informacija ir duomenimis apie kibernetinius incidentus bei atakas, rengti bendrų pratybų planus, siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo Kaune steigiamame Regioninio kibernetinio saugumo centre.

„Visose šalyse stebimas kibernetinių incidentų augimas su piktybine veikla, o kritinė valstybių infrastruktūra išlieka aktyviu piktavališkos kibernetinės veiklos objektu. Kibernetinė erdvė taip pat yra karo zona, kuri reikalauja ne mažesnių saugumo ir gynybos stiprinimo pastangų, nei jūroje, ore ar ant žemės“, – sakė ministras R. Karoblis.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis su Ukrainos gynybos ministru A. Zagorodniuk aptarė ir dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją. R. Karoblis patikino, kad Lietuva ir toliau rems Ukrainos siekį tapti visateise NATO ir Europos Sąjungos nare, padės reformuoti ir stiprinti Ukrainos kariuomenę, plėtos bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigadą, tęs sužeistų Ukrainos karių reabilitaciją. Ukrainos gynybos ministras buvo trumpai supažindintas su Lietuvos strateginės komunikacijos, teritorinės gynybos, gynybos planavimo ir personalo vadybos principais.

„Svarbu, kad Ukraina tvirtai ir nuosekliai žengtų pasirinktu keliu, o vykdomos reformos atneštų maksimalios naudos šalies piliečiams ir valstybei, kad leistų užtikrinti Ukrainos nepriklausomybę ir tolesnį demokratišką vystymąsi“, – pabrėžė ministras R. Karoblis.

Ukrainos gynybos ministras vieši Lietuvoje Ukrainos Prezidento delegacijos sudėtyje, taip pat apsilankė Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre.

Nuo pat Rusijos karinės agresijos Ukrainoje 2014 m. pradžios Lietuva politinėmis ir praktinėmis priemonėmis palaiko Ukrainą, remia ją visomis įmanomomis formomis, įskaitant ir karinę paramą. Lietuvos kariuomenės instruktoriai padeda rengti ir stiprinti ukrainiečių kariuomenę dalyvaudami JAV vadovaujamoje Ukrainos karių mokymo programoje ir vykdydami Lietuvos karinę mokymo operaciją Ukrainoje. Taip pat, siekdama priartinti Ukrainos kariuomenę prie vakarietiškų standartų ir suteikti galimybę mokytis dirbti pagal NATO procedūras, Lietuva kartu su Lenkija ir Ukraina vysto bendrą karinį projektą – bendrą trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG. Ukrainos kariai kviečiami mokytis Lietuvos karinio rengimo įstaigose, Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokslus Baltijos gynybos koledže.

Lietuvoje taip pat reabilituojami sužeisti Ukrainos kariai. 2014–2019 m. Lietuvoje gydymo ir reabilitacijos paslaugas yra gavę jau daugiau nei 270 Ukrainos karių. Kasmet Krašto apsaugos ministerija Ukrainos karių reabilitacijos programai skiria iki 58 tūkst. eurų.

Lietuvos gyventojai pritaria karinės paramos teikimui – praėjusių metų pabaigoje Krašto apsaugos ministerijos užsakymu atliktos visuomenės apklausos duomenimis, 64 proc. respondentų teigiamai vertina Lietuvos karinės paramos Ukrainai teikimą.

Jums gali patikti