Naujienų portalas

Lietuvos karinė žvalgyba mini 101-ąją sukaktį

Spalio 25 d. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos minėjo Karinės žvalgybos 101 – ąją sukaktį – surengta iškilminga žvalgų rikiuotė. Karinėje rikiuotėje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, Kariuomenės vadas gen. mjr. Valdemaras Rupšys, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Dainius Gaižauskas ir kt. svečiai.

„Lietuvos žvalgybos ir Saugumo tarnybų vaidmuo įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, saugant atgimusią valstybę nuo vidaus ir išorės pavojų, priešiškų jėgų poveikio yra milžiniškas, – sako krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas. –  Žvalgų darbas reikalauja pasišventimo, noro, kompetencijos ir sąžiningumo, tad sveikinant su profesine švente norisi palinkėti ištvermės ir ryžto nelengvame darbe ginant mūsų valstybės interesus“.

Karinėje rikiuotėje Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktorius pulkininkas Remigijus Baltrėnas padėkojo departamento žvalgams už profesionalumą ir pasiaukojimą tarnyboje, pabrėžė karinės žvalgybos svarbą bei svarų indėlį užtikrinant Lietuvos nacionalinį saugumą. Viena iš pagrindinių karinės žvalgybos užduočių – grėsmių, turinčių įtakos Lietuvos Respublikos gynybinei galiai, identifikavimas vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Toliau bus vykdoma nuosekli karinės žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumų plėtra, kuri užtikrins prioritetinių žvalgybos užduočių vykdymą, rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių, turinčių įtakos šalies gynybinei galiai ir krašto apsaugos sistemos saugumui, nustatymą, informavimą ir šalinimą.

Pirmoji karinė žvalgybos tarnyba – Žinių skyrius – Lietuvos kariuomenėje oficialiai įkurta 1918 metų spalio 27 dieną. Tuo metu karinės pajėgos buvo Lietuvos nacionalinio saugumo garantas. Kariuomenėje veikusi slaptoji tarnyba iš nedidelės Žinių dalies pavirto gerai organizuota įstaiga. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos specialiosios tarnybos vadovas buvo Jonas Žilinskas.

Šiandien Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas yra Lietuvos karinės žvalgybos institucija, pavaldi krašto apsaugos ministrui. Ji vykdo žvalgybą ir kontržvalgybą gynybos, karinėje-politinėje, karinėje-ekonominėje, karinėje-technologinėje ir karinėje-informacinėje, kt. srityse.

Jums gali patikti