Naujienų portalas

Lietuvos kariuomenėje diegiama platesnė Mūšio valdymo sistema

Lietuvos kariuomenėje diegiama platesnė Mūšio valdymo sistema, kuri užtikrins sklandų informacijos apie situaciją nuo priešakinių mūšio linijų iki vadaviečių perdavimą. Tai daroma tęsiant Lietuvos kariuomenės modernizavimą ir siekiant kuo efektyvesnio vadovavimo ir kontrolės. 2019 m. pabaigoje buvo nuspręsta praplėsti Lietuvos kariuomenės naudojamą tarptautinės kompanijos „Systematic“, Mūšio valdymo sistemą (angl. Battle Management System) ir naudoti ją visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose.

Ankstesnis licencinis susitarimas leido Mūšio valdymo sistemą naudoti tik Sausumos pajėgų kariniuose vienetuose iki brigados lygmens. Kompanijos „Systematic“ sistema taip pat diegiama ir į Lietuvos kariuomenės įsigyjamas šarvuotas pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, siekiant kuo didesnio jų panaudojimo efektyvumo. Taip pat sistema leis efektyviau keistis informacija ir su Lietuvoje dislokuotais sąjungininkų pajėgų padaliniais.

„Sąveikumas su sąjungininkais ir partneriais yra ypač svarbus Lietuvos kariuomenei stiprinant atsparumą regione kintant geopolitinei situacijai, užkardant galimas grėsmėms, – sako krašto apsaugos viceministras Eimutis Misiūnas. – Kaip NATO nariai, mes nuolat bendradarbiaujame su sąjungininkais ir galimybė greitai dalytis bei gauti informaciją mus sustiprina“.

Ši sistema sudaro galimybę turėti informaciją apie savų ir priešiškų padalinių išsidėstymą, įvykius mūšio lauke artimu realiam laikui. Viskas yra atvaizduojama geografinėje (žemėlapio) aplinkoje, taip sudarant vartotojui draugišką darbo aplinką. Šios sistemos naudojimas sudaro sąlygas efektyviau koordinuoti gretimų padalinių veiklą, išvengti draugiškų pajėgų nuostolių nuo savos ugnies, greičiau priimti optimalius sprendimus ir juos perduoti taktiniams vienetams.

Be šiuo metu Lietuvos kariuomenėje įdiegtų „SitaWare Headquarter“ ir „SitaWare Frontline“ mūšio valdymo sistemos dalių, naujas licencinis susitarimas leis naudotis ir papildomais „Systematic“ produktais, tokiais kaip „SitaWare DAFFS“, „SitaWare Edge“ , „IRIS Forms“. Tai turėtų dar labiau sustiprinti specifinės informacijos apsikeitimą, siekiant pranašumo mūšio lauke.

Karinėse operacijose informacija yra dalijamasi, apdorojama ir saugoma informacinėse sistemose. Daug NATO šalių kariuomenių naudoja šią, kompanijos „Systematic“ sukurtą „SitaWare“ sistemą. Nuo šių metų pradžios šią sistemą pradeda naudoti ir Latvijos kariuomenė. Vokietijos kariuomenė taip pat nusprendė įsigyti šį produktą. Suderinamumas tarp tokio tipo informacinių sistemų yra užtikrinamas tarptautinių standartų kūrimu ir diegimu. Tai įgyvendinama per tarptautinę Daugiasluoksnę suderinamumo programą (angl. Multilateral Interoperability Program, MIP), kuri apjungia 29 NATO valstybes, partneres bei organizacijas. Lietuva yra asocijuota šios programos narė nuo 2017 metų.

Prieš įdiegiant „Mūšio valdymo sistemą“ Lietuvos kariuomenėje buvo atsižvelgta į Lietuvos karių įgytą patirtį įvairiose tarptautinės misijose ir pratybose, ypač vertinga patirtis buvo sukaupta dalyvaujant Danų divizijos projekte, kai Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ buvo priskirta Danijos brigadai, kur naudojama „Sitaware“ sistema. Pirminė sutartis su kompanija „Systematic“ dėl intelektualinio aukštųjų technologijų produkto – Mūšio valdymo sistemos įsigijimo Lietuvos kariuomenei buvo sudaryta 2016 m. pabaigoje.

Asociatyvios nuotraukos aut. – gr. Vaiga Zalatoriūtė

Jums gali patikti