Naujienų portalas

Lietuvos kariuomenės vadas – mūsų įsipareigojimas Ukrainos kariuomenei išlieka tvirtas

Spalio 21-23 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys lankėsi Ukrainoje.  Vizito metu jis susitiko su Ukrainos kariuomenės Generalinio štabo viršininku – kariuomenės vadu generolu majoru Ruslanu Chomčaku ir aplankė Desnos ir Berdičevo miestuose tarnaujančius Lietuvos karius.

„Tai buvo labai nuoširdus vizitas. Lietuvos delegaciją ukrainiečiai priėmė labai šiltai ir labai profesionaliai. Mes jautėmės saugūs, draugiškose rankose nuo pirmos akimirkos vos tik nusileidome Ukrainoje. Man, kaip kariuomenės vadui, toks ukrainiečių dėmesys siunčia aiškią žinią, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai labai vertina Lietuvos kariuomenę ir jos pastangas. Priimu tokį dėmesį kaip didelę pagarbą mums,“ – pasibaigus vizitui sakė gen. mjr. V. Rupšys.

Pirmąją vizito dieną Ukrainos kariuomenės vadas generolas majoras R.  Chomčakas pasitiko Lietuvos delegaciją Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generaliniame štabe.  Oficialios ceremonijos metu buvo išrikiuota Garbės sargybos kuopa, sugroti Lietuvos ir Ukrainos respublikų himnai. Generolai, atidavę pagarbą vėliavoms, priėmė Garbės sargybos kuopos karių paradą.

Pirmiausia – pagarba žuvusiems nuo Rusijos agresijos

Vizito programa tęsėsi prie Rusijos agresijos prieš Ukrainą metu žuvusių tėvynės gynėjų memorialo. Lietuvos kariuomenės vadas padėjo gėlių prie memorialinio paminklo ir išreiškė pagarbą žuvusiems kariams. Vėliau abu generolai apsilankė memorialo menėje, kurioje ant sienų iškalti nuo 2014 metų už Ukrainos teritorinį vientisumą kariavusių ir žuvusių karių vardai ir pavardės.

„Pagarba savo kariams, didvyriams, ginantiems kraštą nuo priešo agresijos, yra svarbus ženklas kiekvienos valstybės gyvenime. Jau beveik penki metai iš eilės dauguma dienų Ukrainos kalendoriuje pažymėtos jų karių netektimi. Tūkstančiai jų žuvo tam, kad Rusijos agresija nesiplėstų į Ukrainos gilumą. Visi mes giliai atjaučiame šią netektį, bet labai vertiname jos prasmę visų mūsų saugumui,“ – sakė gen. mjr. V. Rupšys.

Vėliau Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vadovaujamos delegacijos aptarė dvišalį ir daugiašalį Lietuvos-Ukrainos karinį bendradarbiavimą, saugumo situaciją ir aktualius Ukrainos kariuomenės reformavimo klausimus. Didelis dėmesys dvišaliuose pokalbiuose buvo kreipiamas į Lietuvos kariuomenės ekspertinę pagalbą perteikiant savo patirtį bei žinias karinių pajėgų transformacijos procese.

Rūkas pakoregavo planus

Kelionės planus kariuomenės vadui pakoregavo Kijeve ir jo apylinkėse tvyrantis rūkas. Jis tokiu metų laiku gana neretas reiškinys. Buvo planuojama aplankyti Lietuvos karius Desnoje, Berdičeve ir Javorive, tačiau pastarosios karių tarnybos vietos aplankyti nepavyko ir teko šį ketinimą nukelti kitam kartui.

„Mūsų karinės oro pajėgos užduotį atliko saugiai, technika dirbo puikiai, tačiau tirštas rūkas, kurį vėliau kas rytą vizito metu matydavome, sutrukdė įvykdyti planuotą programą šimtu procentų. Tačiau dar turėsiu progą karius aplankyti vėliau. Jų tarnybą labai vertinu ir žinau, kad jie dirba labai efektyviai,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Antroji vizito diena – Specialiųjų pajėgų rengimo vertinimas

Berdičeve esančioje 142-oje Ukrainos kariuomenės Specialiųjų pajėgų bazėje vyksta intensyvus specialiųjų pajėgų karių rengimas. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos kartu su kitais sąjungininkais teikia paramą, moko ir pataria ukrainiečių specialiųjų pajėgų kariams.

Gen. mjr. V. Rupšiui buvo pristatyta mokymo bazė, ginkluotė, karinio rengimo bei atrankos ypatumai, pasiekti rezultatai bei karių motyvacija.

„Apie mūsų specialiųjų operacijų pajėgų karius sklando daug legendų, tačiau aš matau kaip jie dirba, o jie tikrai dirba labai rimtai, labai atsakingai. Abipusis ryšys ir pasitikėjimas davė apčiuopiamus rezultatus, o jų atkaklus darbas ir pasiekti rezultatai mane labai nudžiugino. Ir ten nemačiau nei vieno abejojančio tokiu savo pasirinkimu,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Snaiperių rengimas – sėkmės istorija

Gen. mjr. Valdemaras Rupšys apsilankė Desnoje esančioje Snaiperių mokykloje, kurioje Lietuvos kariuomenės instruktoriai, su dar kelių šalių atstovais moko ukrainiečius snaiperio specialybės subtilybių. Lietuvos kariuomenės vadui Snaiperių mokyklos vado pavaduotojas pristatė turimą mokymo bazę bei snaiperių rengimą.

„Lietuviai buvo vieni pirmųjų, kurie atvyko padėti ruošti mūsų snaiperius, tuo metu turėjome labai primityvų paruošimą, o dabar esame labai patobulėję ir prašome Lietuvos kariuomenės tęsti šią vertingą mums iniciatyvą,“ – sakė Desnos Snaiperių mokyklos vado pavaduotojas.

Prieš kelis metus buvusiame plyname Desnos karinio poligono lauke šiuo metu stovi moderni snaiperių rengimui pritaikyta infrastruktūra. Jos pagalba ir lietuvių parengtų snaiperių instruktorių darbu ukrainiečiai kasmet pasipildo dešimtimis naujų snaiperių.

„Lietuviai jau yra parengę per pusę šimto snaiperių instruktorių Ukrainos kariuomenei. Tai yra tikrai geras rezultatas, nes vėliau tie instruktoriai rengia kitus snaiperius ir taip mes padedame užtikrinti labai ženklų šios specialybės karių paruošimą,“ – vertino gen. mjr. Valdemaras Rupšys

Puskarininkių – kariuomenės stuburo – rengimas iš lėto stiprėja

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos padaliniai teikia patarimus ir prižiūri bazinio karinio mokymo sistemos pertvarką, nuo 2016 m. gegužės mėnesio siunčia puskarininkius į Desnoje esantį Ukrainos puskarininkių rengimo centrą. Jame apsilankęs kariuomenės vadas išgirdo, jog Lietuvos instruktorių teikiami patarimai yra integruojami į mokymo programas.

Lietuvos kariai prisidėjo prie daugiau nei 60-ies instruktorių parengimo. Šiuo metu dalis vis dar ruošiasi pagal trijų mėnesių bazinio kario kurso programą. Šių metų vasarą Lietuvos kariuomenė siuntė karius atlikti šaudymo vadovo kursą ir mokyti ukrainiečius jį vesti remiantis NATO patirtimi.

„Santykiai tarp karininko ir puskarininkio yra ypatingai svarbūs. Tačiau be gero puskarininkio parengimo yra labai sunku tikėtis, kad ir kariai bus gerai pasiruošę. Todėl investicija į protingą, sumanų ir konstruktyvų puskarininkį gali padėti reformas įgyvendinti daug greičiau. Tokį supratimą aš pamačiau ir man džiugu, kad Ukrainos kariuomenė tai supranta ir girdi mūsų patarimus,“ – sakė gen. mjr. V. Rupšys.

Jums gali patikti