Naujienų portalas

Lietuvos karo akademijos kariūnai iškilmingai prisieks Lietuvos valstybei

Spalio 24 d., šeštadienį, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyks I kurso kariūnų priesaikos ceremonija. Tarnauti Lietuvos valstybei prisieks 63 kariūnai. 43 pirmakursiai jau yra prisiekę anksčiau, tarnaudami Lietuvos kariuomenėje. Šiais metais akademija džiaugiasi rekordiniu per pastaruosius du dešimtmečius įstojusiųjų skaičiumi – iš viso studijuos 106 pirmakursiai.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvaus krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius, J. E. Vilniaus Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas brigados generolas Mindaugas Steponavičius, Karo akademijos vadovybė, jos kariai, darbuotojai, prisiekiančių kariūnų tėvai ir artimieji, kiti svečiai.

Renginio dalyviai taps neeilinio įvykio liudininkais – ceremonijos metu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kovinė vėliava bus pakeista į kitą, atnaujintą, vėliavą.

Tęsiant tradicijas, atiduoti pagarbą Lietuvos karo akademijos vėliavą ją pabučiuojant visų prisiekiančių kariūnų vardu bus suteikta geriausiam kurso kariūnui. Jį išrinko vadai ir taktikos instruktoriai, pirmakursiams baigus septynių savaičių trukmės bazinį kariūno kursą Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje (Jonavos r.) ir įgijus pagrindinio karinio pasirengimo pagrindus: mokymų metu jie susipažino su Lietuvos kariuomenės struktūra, statutais, įgijo teorinių ir praktinių žinių, reikalingų studijuojant Lietuvos karo akademijoje.

Iškilmingai prisiekę jaunuoliai taps visateisiais Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnais ir toliau čia tęs studijas.

Kasmet beveik dvigubai daugiau jaunų žmonių renkasi karininko profesiją, norėdami prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo – juos sudomino įdomios, dinamiškos studijos akademijoje ir karjera Lietuvos kariuomenėje jas baigus.

 

 

 

Jums gali patikti