Naujienų portalas

Minimas Lietuvos žvalgybos šimtmetis

Spalio 25 d. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, meldžiamasi už buvusius ir esamus žvalgybos pareigūnus, jų šeimas. Vakare Valdovų rūmuose vyks iškilmingas minėjimas.

1918 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos komisija Joną Žilinską paskyrė karininku ypatingiems reikalams ir taip davė pradžią atkurtos Lietuvos žvalgybai. Tą dieną Lietuvos kariuomenėje oficialiai buvo įkurta pirmoji žvalgybos tarnyba – Žinių skyrius.

1918–1923 m. žvalgybą vykdė Generalinio štabo Žvalgybos skyrius. Pasibaigus Nepriklausomybės karams, 1923 m. rugpjūčio mėn. politinio sekimo (vidaus saugumo, civilinės žvalgybos ir kontržvalgybos) funkcijos buvo perduotos Vidaus reikalų ministerijai – kariuomenės žvalgybos skyrius reorganizuotas. Nuo tada abi tarnybos plėtojosi savarankiškai.

Asociatyvinė nuotrauka iš KAM archyvo (Stasės Peštenienės)

Jums gali patikti