Naujienų portalas

Parengiamojoje EVT šalių lyderiai aptarė vakcinų tiekimo terminus, dezinformacijos grėsmes ir sankcijų Rusijai klausimą

Sesijos metu aptarti vakcinų tiekimo iššūkiai ES šalyse. Šalių vadovai išreiškė lūkestį, kad ES institucijos ir toliau demonstruotų konstruktyvią ir griežtą poziciją derybose dėl vakcinų tiekimo užtikrinimo su vakcinų gamintojais. Pasisakyta, kad ypač svarbus yra tiekimo terminų laikymosi užtikrinimas ir informacijos apsikeitimas.

Parengiamojoje EVT pritarta Europos Komisijos pastangoms užtikrinti ES vakcinų prieinamumą ES Rytų partnerystės valstybėms, sukuriant atitinkamą paramos mechanizmą.

Aptartos viruso mutacijų plitimo užkardymo priemonės ES. Lyderiai pabrėžė sklandaus bendrosios rinkos funkcionavimo svarbą, užtikrinant prekių ir paslaugų judėjimą.

Prezidentas iškėlė ir santykių su Rusija klausimą. Lietuvos vadovas paragino ES institucijas nedelsiant reaguoti į tebesitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje ir reikalauti Aleksejaus Navalno, įkalintų žurnalistų bei kitų opozicijos lyderių paleidimo iš įkalinimo įstaigų. Lietuva kvietė Rusijai pritaikyti ES globalų žmogaus teisių sankcijų režimo mechanizmą ir užtikrinti asmenų, atsakingų už A. Navalno įkalinimą, baudžiamąją atsakomybę.

Dėmesio skirta saugumo ir gynybos temoms aptarti. Prezidentas akcentavo transatlantinio ryšio, kaip vienintelio ir svarbiausio ES saugumo garanto, stiprinimo svarbą. Šalies vadovas išreiškė lūkestį, kad ES sutelktų jėgas į bendradarbiavimo stiprinimą su NATO bei iniciatyvų įgyvendinimą kibernetinio saugumo (PESCO), karinio mobilumo srityse.

Atkreiptas dėmesys į augančias dezinformacijos ir kibernetinio pobūdžio grėsmes Europoje. Išreikštas lūkestis griežtinti ES poziciją ir numatyti ambicingesnes priemones kovai su šiomis grėsmėmis.

Prezidento komunikacijos grupė
Jums gali patikti