Naujienų portalas

Ruošiamasi pratyboms „Europos gynėjas 2020“: kariai treniruosis ir civilinėse teritorijose

Lietuvos kariuomenė ruošiasi kitų metų balandžio–gegužės mėn. vyksiančioms tarptautinėms pratyboms „Europos gynėjas 2020“ (angl. „Defender-Europe 2020“). Šių strateginio lygmens  pratybų pasirengimui ir vykdymui vadovauja Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pajėgų Europoje vadavietė (angl. United States European Command, EUCOM).

Spalio–lapkričio mėn. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovai bei Krašto apsaugos savanorių pajėgų Kariškių ir civilių bendradarbiavimo specialistai su Marijampolės ir Lazdijų rajonų savivaldybių ūkininkais bei žemės ūkio bendrovėmis pasirašė susitarimus panaudoti jų nuosavybėje esančias privačias teritorijas tarptautinių pratybų „Europos gynėjas 2020“ dalyvių reikmėms.

„Planuojant pratybas nekarinėse teritorijose, tiksliau kalbant Suvalkijoje, susidurta su dideliais iššūkiais, nes pratybų aktyvioji fazė, tetrunkanti vos tris dienas, vyks privačiose dirbamose žemėse, kurių bendras plotas apima 24 000 hektarų. Todėl ir yra didžiausias iššūkis suderinti visas reikalingas teritorijas su civiliais valdytojais. Tai yra daugiau nei 100 fizinių asmenų bei dalis juridinių asmenų, daugiau nei 3000 skirtingų sklypų pagal kadastrinius duomenis,“ – sakė Gynybos štabo karininkas mjr. Tadas Černiauskas.

Pasak karininko, praėjus 8 mėnesiams nuo pirmųjų darbų, kai buvo pradėta kalbėtis su visais žemės valdytojais, dabar galima pasidžiaugti gerais rezultatais dėl pasiruošimo pratyboms. Sėkmės priežastis – žmonių geranoriškas nusiteikimas ir pilietiškumas bei noras prisidėti prie Lietuvos gynybos.

„Labiausiai patiko vieno ūkininko optimistiškas nusiteikimas: „sakykit kur reikia, per naktį iškasim tiek prieštankinių griovių, kad čia jokie tankai nepravažiuos“. Ypatingai norėčiau išreikšti padėką didžiausioms žemės ūkio įmonėms (AB „AUGA Group“, Padovinio ŽUB  ir UAB „Šešupės ūkis“), kurios labai palengvino pasiruošimą pratyboms, nes jų dėka buvo suderinta apie 60 proc. reikalingos teritorijos. Planavimo metu teko konsultuotis su Marijampolės, Lazdijų, Kalvarijų savivaldybių darbuotojais, taip pat ir su Žemės ūkio ir Susisiekimo ministerijų, Aplinkosaugos ministerijos padalinių bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ specialistais. Reikėjo suderinti daug pozicijų ir atsakyti į žmonėms rūpimus klausimus. Nors pratybų vykdymas nekarinėse teritorijose mums nėra naujiena, turime daug įgytos patirties iš ankščiau vykusių pratybų, tačiau šį kartą mastas buvo kur kas didesnis,“– pasakojo Gynybos štabo atstovas.

Lietuvos kariuomenė, pasirašydama šiuos susitarimus, įsipareigoja atlyginti pratybų metu padarytą žalą keliams, laukams ir pasėliams, o vietos gyventojai suteikia vietas Lietuvos ir sąjungininkų kariams tinkamiau ir profesionaliau atlikti užduotis civilinėse teritorijose ir tokiu būdu įsitraukia į visuotinę valstybės gynybą.

Pratybose numatytoms užduotims vykdyti kariai panaudos Marijampolės, Kalvarijų ir Lazdijų rajonų civilines vietoves tam, kad būtų realiai pasiruošę vykdyti Lietuvos gynybą su sąjungininkais.

JAV pajėgų Europoje vadavietės organizuojamos strateginės pratybos skiriamos pademonstruoti JAV gebėjimą iš žemyninės dalies greitai perdislokuoti koviniams veiksmams pasirengusį kovinį vienetą į pasirinktą Europos vietą ir kartų su sąjungininkais bei partneriais reaguoti į galimas konvencines krizes. Didžiausiose per 25 metus pratybose Europoje planuojamas ne tik divizijos perdislokavimas ir parengimas kovai, bet ir divizijos vadavietės pratybos, upės forsavimas, jūrų desantas ir kitos su pratybų tikslais susijusios užduotys. 10 šalių teritorijose vykstančiose gynybinio pobūdžio tarptautinėse pratybose „Europos gynėjas 2020“ iš viso dalyvauja iki 37 000 karių iš 18 valstybių (Belgija, Kanada, Čekija, Danija, Estija, Prancūzija, Sakartvelas (Gruzija), Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Lenkija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė (JK), Rumunija). JAV strateginės pratybos „Europos gynėjas 2020“ vykdomos kartu su kitomis tuomet vykstančiomis pratybomis: „Sąjungininkų dvasia XI“ (angl. „Allied Spirit V“), „Dinamiškas frontas 2020“ (angl. „Dynamic front 2020“), „Jungtinis kovingumo įvertinimas 2020“ (angl. Joint Warfighting assessmen 2020), „Kardo kirtis 2020“ (angl. „Saber strike 2020”), „Greitas atsakas 2020” (angl. „Swift Response 2020“).

Lietuvos kariuomenė šiose pratybose rengiasi dalyvauti kartu su kitais NATO sąjungininkais, be to, jų metu siekia  treniruoti Sausumos pajėgų štabą gebėti planuoti ir vykdyti divizijos lygmens karines operacijas kartu su kitomis NATO pajėgų divizijomis: Daugianacionaline Šiaurės rytų (angl. Multinational Division Northeast), Daugianacionaline Šiaurės (angl. Multinational Division North) bei JAV sausumos pajėgų Europoje dislokuota 1-aja pėstininkų (angl. 1st Infantry Division) ir 82-ąja Oro desanto divizijomis (angl. 82nd Airborne Division). Lietuvos kariuomenės atstovai padeda užtikrinti reikalingą pasirengimą, priimančiosios šalies paramą ir sklandų jų organizavimą Lietuvos teritorijoje. Pagal pratybų scenarijų Lietuvos teritorijoje numatoma treniruoti greitą karinių pajėgų reagavimą į gręsiančią karinę krizę, perdislokuojant JAV greitojo reagavimo vienetus, priklausančius Globalaus atsako pajėgoms (angl. Global Response Force) į Lietuvos teritoriją ir sustiprinant bei apsaugant svarbiausias vietoves ir infrastruktūrą, sudarant tinkamas sąlygas atvykti pagrindinėms gynybinėms pajėgoms per vadinamąjį Suvalkų koridorių į Lietuvą.

Tarptautinių strateginio lygmens pratybų „Europos gynėjas 2020“ dalis Lietuvoje planuojama, kad vyks Gaižiūnų (Jonavos r. sav.), Generolo Silvestro Žukausko (Pabradės sen.) ir Brigados generolo Kazio Veverskio (Kazlų Rūdos sav.) kariniuose poligonuose bei nekarinėse teritorijose vadinamojo Suvalkų koridoriaus regione. Lietuvos teritorijoje iš viso treniruosis virš 7 000 Lietuvos ir sąjungininkų (JAV, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Norvegijos, Islandijos, Kroatijos, Čekijos) karių.

Parengta pagal LK informaciją.

Jums gali patikti