Naujienų portalas

Veiklą oficialiai pradeda Regioninis kibernetinės gynybos centras

Liepos pradžioje oficialiai buvo įkurtas Regioninis kibernetinės gynybos centras (toliau – RKGC), kuris veiks kaip Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos dalis. Liepos 14 d. vadovauti jam paskirtas pulkininkas Romualdas Petkevičius sako sieksiantis, kad per artimiausius metus RKGC taptų regionine praktinio bendradarbiavimo platforma, padėsianti apginti šalių kritinės infrastruktūros objektus nuo kibernetinių atakų. Pateikiame interviu su plk. R. Petkevičiumi, kuriame jis pristato RKGC viziją ir artimiausius darbus.

Pokalbį norėtume pradėti nuo Regioninio kibernetinės gynybos centro pristatymo. Kodėl toks centras buvo įkurtas ir kokios yra pagrindinės jo veiklos kryptys?

RKGC gimė kaip bendra Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų iniciatyva siekiant užpildyti daugiašalio praktinio bendradarbiavimo kibernetinės gynybos srityje nišą ir stiprinti tiek Lietuvos, tiek regiono partnerių gebėjimus užtikrinti valstybės ypatingos svarbos infrastruktūros kibernetinį saugumą. Centro veikla apims tris pagrindines kryptis: kibernetinių grėsmių analizę, informacijos apsikeitimą ir praktinių rekomendacijų teikimą, pratybų kritinės infrastruktūros valdytojams organizavimą ir mokslinius tyrimus, kurių rezultatai bus pritaikomi praktikoje. Didžiausias dėmesys bus skiriamas regiono valstybėms ir jų kritinės infrastruktūros apsaugai.

Centro įsteigimas Lietuvoje yra didelė nauda ir mūsų valstybei. Pirmiausiai, tai rodo mūsų stiprią lyderystę kibernetinio saugumo srityje. Prieš mėnesį paskelbtame tarptautiniame ITU kibernetinio saugumo indekso sąraše Lietuva užima ketvirtą vietą Europoje ir RKGC veikla padės toliau gilinti mūsų žinias, įgūdžius ir kompetencijas besirūpinant šalies kritinės infrastruktūros apsauga bei stiprinti atsparumą hibridinėms grėsmėms.

Baltijos regione jau veikia vienas kibernetinės kompetencijos centras Estijoje. Kuo RKGC skirsis nuo NATO kolektyvinės kibernetinės gynybos kompetencijų centro?

Estijoje veikiančio NATO kompetencijų centro veikla yra daugiau akademinė, nukreipta į kibernetinio saugumo lauko teisinės bazės, jos reglamentavimo ir pritaikymo tyrimus, mokymus, standartizuotus kursus ir pratybas. Jo veiklos kryptys yra orientuotos į NATO ir sąjungininkų struktūrų ir sistemų apsaugą. Tuo tarpu RKGC pagrindinis tikslas yra praktinio kasdienio bendradarbiavimo stiprinimas. Lietuvoje veiklą pradedantis centras daugiausiai dėmesio skirs atsparumo hibridinėms grėsmėms regione stiprinimui ir praktinio lygmens bendradarbiavimui, informacijos, analizių ir praktinių rekomendacijų apsikeitimui. Nors RKGC veiklos laukas apims ir gynybos struktūras, bet daugiausiai dėmesio bus skiriama valstybės kritines paslaugas užtikrinančių subjektų atsparumo didinimui ir kibernetinei gynybai.

Pagal kokį principą buvo atrinktos užsienio partnerės?

JAV yra viena iš pagrindinių Lietuvos strateginių partnerių gynybos ir saugumo srityje. Ilgametis dvišalis bendradarbiavimas apima daugybę sričių ir veiklą pradedantis RKGC užpildys praktinės kibernetinės gynybos patirties apsikeitimo nišą. Šiuo metu prie Centro kūrimo daugiausiai prisideda ilgametė Lietuvos kariuomenės partnerė Pensilvanijos nacionalinė gvardija, su kuria glaudūs ryšiai puoselėjami jau 28 metus. Partnerių iš JAV skaičių planuojame plėsti, šį rudenį yra planuojami vizitai ir susitikimai JAV dėl galimų naujų partnerių pritraukimo.

Kiti du RKGC partneriai yra Sakartvelas ir Ukraina. Abi šalys yra vienos stipriausių Europos Sąjungos Rytų Partnerystės narių, su kuriomis jau dabar vykdoma nemažai dvišalių kibernetinio saugumo projektų. Taip pat yra vertinga ir šių valstybių praktinė patirtis kibernetinio saugumo srityje.

Kokie RKGC artimiausi darbai?

Artimiausias pusmetis bus labai aktyvus, yra suplanuoti darbai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pirmiausiai, vasaros pabaigoje su partneriais planuojame pasirašyti tarptautinį supratimo memorandumą, kuris reglamentuos visą centro veiklą. Rudenį laukiame atvystant antrosios užsienio partnerių atstovų rotacijos. Pirmosios rotacijos pilotinis projektas buvo įvertintas teigiamai, todėl šią veiklą vystysime ir toliau. Mūsų planuose yra ir tolimesnio bendradarbiavimo su JAV vystymas. Ketiname užmegzti ryšius su JAV energetikos departamentu, kuris yra sukaupęs daug vertingos kibernetinės gynybos patirties. Spalio mėnesį planuojame aktyviai įsitraukti į kasmetines Lietuvoje vykstančias kibernetinio saugumo pratybas „Kibernetinis skydas“ bei surengti pirmuosius kibernetinio saugumo mokymus partnerių šalyse.

Kas finansuoja RKGC veiklą?

RKGC veikla yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir JAV fondų lėšomis.

Dėkojame už pokalbį!

***

Pulkininkas Romualdas Petkevičius tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1992 m. Per beveik trisdešimtis tarnybos metų jis užėmė atsakingas pareigas tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek krašto apsaugos ministerijoje. 2000-2003 m. jis vadovavo ministerijos NATO departamentui, kuris buvo atsakingas už sąveiką su Aljanso struktūromis ir pasirengimą įstojimui į NATO. 2004 m. plk. R. Pektevičius buvo paskirtas Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadoje, nuo 2008 m. tarnavo vyriausiuoju nacionaliniu atstovu NATO vyriausioje vadavietėje SHAPE. Pulkininkas taip pat buvo Lietuvos ryšio karininku NATO vadavietėje SACT. Pastaruosius trejus metus plk. R. Petkevičius vadovavo NATO energetinio saugumo kompetencijų centrui.

KAM informacija

Jums gali patikti