Naujienų portalas

Viceministras V. Semeška JAV sutarė dėl ginkluotės įsigijimų spartinimo Lietuvai

„Saugumo situacija regione lėmė visapusę visuomenės ir politinę paramą spartinti kariuomenės modernizaciją, kaip pirmą ir esminį Lietuvos saugumo garantą. Tik turėdami kritinius pajėgumus galėsime išvien su sąjungininkais užtikrinti patikimą atgrasymą ir gynybą. JAV parama prioretizuojant Lietuvos įsigijimus itin svarbi šiam tikslui pasiekti“, – teigė krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška vykusių vizitų JAV metu.

Lietuvos gynybos pajėgumų vystymą viceministras aptarė su su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju įsigijimams ir ginkluotės išlaikymui Dr. Viljamu A. LaPlante bei Pentagono Gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros direktoriumi Džeimsu A. Hurš.

Viceministras pristatė pagrindinių vykdomų ginkluotės įsigijimų statusą ir prioritetus, pabrėždamas, kad Krašto apsaugos ministerija ir karinė vadovybė prieštankinės bei priešlėktuvinės ginkluotės, kariuomenės mobilumo stiprinimą, ilgo nuotolio netiesioginės ugnies paramos, oro gynybos pajėgumų vystymą mato kaip esminius greitų sprendimų reikalaujančius projektus.

JAV pusė patikino, kad supranta esamą grėsmių paveikslą, todėl abu vadovai užtikrino asmeniškai įvertinti kiekvieną įsigijimo projektą ir siekti, kad prioritetinė ginkluotė pasiektų Lietuvos kariuomenę kaip įmanoma greičiau.

Taip pat sutarta intensyviai dirbti įgyvendinant abipusį gynybos įsigijimų susitarimą (angl. „Reciprocal Defense Procurement Agreement“), pasirašytą krašto pasaugos ministro Arvydo Anušausko ir JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino 2021 m. gruodžio 13 d. JAV pusė įsipareigojo artimiausiu metu surengti Lietuvos įmonėms išsamius mokymus apie susitarimo atvertas galimybes dalyvauti JAV konkursuose, galimai įsitraukti į tiekimo grandines. Viceministras pabrėžė, kad Lietuva, neabejotinai, turi ką pasiūlyti dvigubos paskirties pažangių technologijų, lazerių, puslaidininkių srityse ir prisidėti prie saugių demokratijų tiekimo grandinių.

Susitikimuose taip pat daug dėmesio skirta Ukrainos gynybos paramai. Viceministras padėkojo JAV už lyderystę ir pabrėžė, kad JAV neseniai patvirtinti papildomi 40 mlrd. Ukrainos paramos asignavimai bei lendlizo ir demokratijos apsaugos įstatymas yra itin reikšmingi tiek Ukrainai, tiek suteikia papildomų galimybių pajėgumų stiprinimui Lietuvoje ir visame Rytų flange.

KAM informacija
Jums gali patikti