Naujienų portalas

Vilniaus saugumo konferencijoje ekspertai ypatingą dėmesį skyrė Batijos regiono saugumui ir gynybai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje kovo 20–21 d. vyko pirmą kartą Lietuvoje surengta tarptautinė konferencija, kurioje aukšto rango karininkai, diplomatai, gynybos politikos formuotojai ir akademikai ypatingą dėmesį skyrė Batijos regiono saugumui ir gynybai, aptarė mokymosi gintis ir Vakarų šalių karinės patirties taikymo Baltijos šalyse ypatumus.

Lietuvos kariuomenės vado vardu organizuotame renginyje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Suomijos gynybos ministras Jussi Niinistö, Baltijos regiono, NATO sąjungininkų, JAV ir kitų šalių partnerių ekspertai.

Konferencijoje buvo aptarti kariniai-strateginiai pokyčiai Baltijos jūros regione, įvykę nuo 1990 m., kai Baltijos šalys atkūrė nepriklausomybę, supažindinta su Suomijos gynybos politika po Krymo aneksijos.

Pranešėjai dalijosi asmenine patirtimi, įgyta tarptautinėse operacijose krizių regionuose, nagrinėjo kariuomenių kūrimosi ir vystymosi raidą Baltijos šalyse, prognozavo mažųjų valstybių gynybos ateitį ir jų laukiančius iššūkius, diskutavo demokratijos išsaugojimo sąlygų klausimais.

Tuo pačiu dar kartą buvo atkreiptas dėmesys į tarptautinės bendruomenės pastangas Baltijos regione, NATO šalių gynybos ekspertų bendradarbiavimo plėtojimą tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu.

Lietuvos karo akademijos Mokslo centro ir kitų dalinių ekspertai, organizavę šią konferenciją, siekia, kad renginys taptų aukšto lygio tęstiniu projektu, kurio indėlis planuojant gynybos politiką ateityje būtų svarus ir reikšmingas.

Konferencija surengta kovo 20–22 d. kaip Vilniaus saugumo forumo, skirto NATO 70-mečiui, dalis, taip pat siekiant paminėti Lietuvos, Latvijos ir Estijosi narystės NATO 15-ąsias metines.

Daugiau apie renginius, skirtus Lietuvos narystei NATO paminėti, galima rasti čia: http://kam.lt/lt/mes_nato15.html

LKA nuotraukos

Jums gali patikti