Naujienų portalas

V. Titovas kaltės dėl padarytų nusikalstamų veikų nepripažino

Šiandien Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose paskelbtas nuosprendis byloje, kurioje Viačeslavas Titovas buvo kaltinamas mirusiojo atminimo paniekinimu ir neapykantos prieš žmonių grupę kurstymu.

Jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį (epizodas dėl A. Ramanausko – Vanago ir partizanų), 1702 straipsnio 1 dalį, 313 straipsnio 2 dalį, už šias veikas jam paskirta subendrinta bausmė – 240 MGL (12 000 Eur) dydžio bauda. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį (2 epizodai dėl nacistinių partijų ir asmenų) V. Titovas išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Byloje nustatyta, kad Viačeslavas Titovas Klaipėdos m. savivaldybės patalpose, Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio metu, svarstant Adolfo Ramanausko – Vanago atminimo įamžinimo klausimą, pareiškė komiteto nariams: „Ar jūs iš tikrųjų galvojate, kad verta įamžinti tokį žmogų, už kurio buvo nužudyta apie 8 tūkstančiai taikos piliečių ir vaikų.“ Be to savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje skelbė nuorodas, įvairius komentarus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą mirusiojo Adolfo Ramanausko – „Vanago“ atminimui. Tokiais veiksmais viešai niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei, skiriamai ginkluoto pasipriešinimo dalyvių – Lietuvos partizanų, jų rėmėjų pagrindu bei viešai šiurkščiai menkino SSRS įvykdytą genocidą Lietuvos Respublikos teritorijoje prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius – Lietuvos partizanus.

V. Titovas kaltės dėl padarytų nusikalstamų veikų nepripažino. Jis neneigė, kad neigiamai atsiliepė apie A. Ramanauską – Vanagą, jam priklausančioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, rašė su A. Ramanausku -Vanagu susijusius neigiamus komentarus, talpino nuorodas į įvairius straipsnius bei vaizdo įrašus, tačiau jis nepripažino, kad tokiu būdu viešai skelbė melagingus prasimanymus apie A. Ramanauską – Vanagą ir kitus partizanus, menkino SSRS įvykdytą genocidą prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius – Lietuvos partizanus. Jis taip pat nurodė, kad gerbia partizanus, kurie nebuvo nacių talkininkais, nedalyvavo taikių civilių žmonių žudynėse ir anksčiau holokauste. Taip pat tvirtino, kad nėra jokio nusikaltimo jo nuomonės dėl A. Ramanausko išdėstyme. Be kita ko, nurodė, kad socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje patalpintose nuorodose į straipsnius ar vaizdo įrašus, paskyros savininko nuomonė nebūtinai sutampa su straipsnių autorių nuomone. Už publikacijų turinį atsako tik autorius.

Vis dėlto teismas, išanalizavęs byloje surinktą medžiagą, specialistų pasisakymus, iš dalies ir paties V. Titovo parodymus, nesutiko su teiginiais, jog veikoje, nėra nusikalstamos veikos požymių.

Pasak teismo, Konstitucija asmens teisę reikšti savo mintis ir įsitikinimus draudžia, kai šios saviraiškos laisvė yra susijusi su tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. V. Titovas teigė, kad A. Ramanauskas-Vanagas – Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjas, antisovietinio pasipriešinimo lyderis, dalyvavo masinėse civilių asmenų žudynėse ir holokauste. Tokią poziciją V. Titovas grindė 1957 m. rugsėjo 24 bei 25 d. LTSR aukščiausiojo teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu A. Ramanausko-Vanago atžvilgiu. Tačiau tokie V. Titovo teiginiai paneigti bylos medžiaga. Tai, kad partizaninis judėjimas buvo nukreiptas išskirtinai prieš Sovietų Sąjungos okupaciją patvirtino ir byloje esantys dokumentai.

Išanalizuotų įrodymų visuma neabejotinai paneigė V. Titovo teiginius dėl A. Ramanausko-Vanago įvykdytų ar dalyvaujant (bendrininkaujant), taip pat bet kokiu kitokiu būdu prisidedant įvykdžius 8000 nužudymų, talkinant naciams bei dalyvaujant holokauste. Nepagrįsti ir V. Titovo teiginiai, kad A. Ramanausko-Vanago baudžiamoji byla nebuvo peržiūrėta Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų.

Teismas, vertindamas V. Titovo paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos apie A. Ramanauską-Vanagą bei Lietuvos partizanus pavojingumo laipsnį, pažymėjo, kad rezistencijos dalyviai, kaip atskira politinė grupė, buvo reikšminga visos nacionalinės grupės (lietuvių tautos), išlikimui, nes ginkluotas pasipriešinimas okupacijai trukdė sovietinio rėžimo valdžios įsitvirtinimui, vykdyti deportacijas, trėmimus ir kitas represines priemones prieš Lietuvos civilius gyventojus, todėl paskleista dezinformacija apie šių asmenų grupę, ypatingai apie jų lyderį A. Ramanauską-Vanagą skatina neapykantą partizanams, verčia suabejoti jų pagrindiniu tikslu – kova už Lietuvos nepriklausomybę bei tuo pačiu menkina Lietuvos valstybingumą, kas neabejotinai daro didelę žalą Lietuvos istorijai bei tautinio sąmoningumo puoselėjimui. Teismai pažymėjo, kad V. Titovo šmeižikiški teiginiai paskleisti ypatingai jautriame kontekste, nes Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimu 2018 metus paskelbė Adolfo Ramanausko-Vanago metais, kai dėmesys ir susidomėjimas šia asmenybe Lietuvoje buvo išskirtinai didelis, o tai rodo šios nusikalstamos veikos ypatingai didelį pavojingumą ir galimus dėl to kilti realius, neigiamus padarinius. Teismas taip pat pažymėjo, kad žinomai tikrovės neatitinkančios informacijos, neigiančios tikrus faktus skleidimas, negali būti vertinamas kaip saviraiškos priemonė, reiškiant savo nuomonę.

Įvertinęs bylos medžiagą, teismas padarė išvadą, kad V. Titovo kaltinime nurodyti veiksmai, vertintini ne kaip būdas išsakyti subjektyvią nuomonę, bet kaip tyčia viešai visuomenei skleidžiama istoriniais dokumentais, taip pat tarptautiniais teismų sprendimais bei Lietuvos Respublikos teismų sprendimais paneigta, tikrovės neatitinkanti informacija, t. y., dezinformacija.

Skirdamas bausmę V. Titovui, teismas atsižvelgė į tai, kad nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, baigtos. Taip pat atsižvelgė į jo asmenybę – neteistas, baustas administracine tvarka baustas, visi nusižengimai susiję su Kelių eismo taisyklių pažeidimais, jauno amžiaus, yra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, bendrovės direktorius. Įvertinęs visas aplinkybes, apibūdinančias padarytas nusikalstamas veikas ir V. Titovo asmenybę, teismas V. Titovui paskyrė švelniausią bausmę – baudą.

Teismo nuosprendį galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui.

Olga Sadovskaja

Klaipėdos apylinkės teismas

Jums gali patikti