Naujienų portalas

Geriausiai ryšius su visuomene mezgusiems kariams ir civiliams įteikti apdovanojimai „Jūriniai mazgai“

Gruodžio 10 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas įteikė krašto apsaugos sistemos apdovanojimus „Jūriniai mazgai“ labiausiai strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių srityje pasižymėjusiems kariams ir civiliams, aktyviausiems ir iniciatyviausiems sistemos padaliniams.

„Kariuomenė pradėjo savo šimtuosius metus, ir galiu tik pasidžiaugti, jog šiandien yra stipriausia nuo jos atkūrimo. Turime patikimus sąjungininkus, politikų įsipareigojimus nuosekliam kariuomenės finansavimo didinimui, esame vertinami kitų valstybių saugumo partneriai, tačiau turbūt svarbiausia, jog kariuomenė yra tai, jog šiandien Lietuvos kariuomenės yra integrali visuomenės dalis. Turime iš tiesų didelį visuomenės palaikymą kariuomenei, ir tai turbūt yra viena svarbiausių stiprios kariuomenės, stiprios krašto apsaugos sąlygų“, – ceremonijoje sakė ministras, pabrėždamas, kad viešųjų ryšių specialistų dėka visuomenė gali sužinoti, kuo gyvena kariuomenė ir kodėl ji turėtų būti verta jos palaikymo.

Pasak Lietuvos kariuomenės vado, profesionalūs ir kūrybingi viešųjų ryšių specialistai Lietuvos kariuomenei, kaip ir kitoms modernioms organizacijoms, yra labai vertingi pagalbininkai, kurie savo veikla ir idėjomis prisideda prie Lietuvos kariuomenės ir visos krašto apsaugos sistemos įvaizdžio gerinimo, karių moralės kėlimo bei visuomenės informavimo ir švietimo saugumo ir gynybos klausimais.

Pagrindinis apdovanojimas „Jūrinis mazgas“ – Metų atstovo spaudai – šiais metais įteiktas LDK Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadui pulkininkui leitenantui Eugenijui Lastauskui. Juo karininkas apdovanotas už profesionalumą, lankstumą ir iniciatyvą bendradarbiaujant su žiniasklaidos atstovais, drąsą ir ryžtą imtis komunikacinių veiksmų tiek bataliono viduje, tiek žiniasklaidoje, neabejotinai prisidėjusių prie visuomenės supratimo didinimo kariuomenės veikla ir jos įvaizdžio stiprinimo.

Už geriausią vidinės komunikacijos projektą „Radvilėnų kūlgrinda“, taip pat iniciatyvas, tradicijų gaivinimą ir jų puoselėjimą „Jūriniu mazgu“ šiais metais apdovanotas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas.

Krašto apsaugos savanorių pajėgos šiais metais paskelbtos kaip geriausiai šiais metais išorinę komunikaciją vykdęs krašto apsaugo sistemos padalinys. „Jūrinis mazgas“ savanoriams įteiktas už matomumą visuomenėje, pilietiškumo ugdymą, iniciatyvumą ir didelį būrį entuziastų sutraukusio 200 km pėsčiųjų žygio gen. A. Ramanauskui-Vanagui atminti organizavimą.

Socialiniuose tinkluose labiausiai šiais metais komunikaciją plėtojo ir mazgus su visuomene mezgė LDK Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Jų veikla taip pat įvertinta „Jūriniu mazgu“.

Kaip labiausiai matomas Lietuvos kariuomenės padalinys šiais metais išrinktas ir „Jūriniu mazgu“ apdovanotas Kaune dislokuotas Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas. Bataliono kariai ypač aktyviai komunikaciją plėtojo tiek socialinėje erdvėje, tiek organizuodami renginius, tiek skleisdami informaciją apie savo dalinio veiklą tradiciniais komunikacijos kanalais.

Iškilmingoje ceremonijoje stilizuota 105 mm artilerijos tūta apdovanota Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo kapitonė Lina Jieznienė. Karininkei šis apdovanojimas įteiktas už kario įvaizdžio Lietuvos kariuomenėje stiprinimą, uždegančius ir įkvepiančius pasisakymus lyderystės tema įvairiose konferencijose ir seminaruose, žurnaluose ir naujienų portaluose.

Dar viena stilizuotą tūtą krašto apsaugos ministras įteikė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriui Ryčiui Rainiui. Apdovanojimas centro vadovui įteiktas, pažymint jo nuolatines pastangas skatinti kibernetine higiena rūpintis tiek valstybines institucijas, tiek verslą, tiek visuomenę ir akyvų bendradarbiavimą tiek su Lietuvos, tiek ir užsienio žiniasklaida kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis.

Stilizuota 105 mm artilerijos tūta už ryšių su vietos bendruomene plėtojimą įteikta ir Rukloje dislokuotiems tarptautinės Vokietijos vadovaujamos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariams. Ko ne nuo pat pirmų dislokavimo dienų Lietuvoje kovinėje grupėje tarnaujantys Nyderlandų Karalystės kariai užmezgė glaudžius ryšius su Švenčionių rajono savivaldybe ir vietos bendruomene ir drauge su Lietuvos kariais drauge rengė ir toliau sėkmingai rengia įvarius socialinius projektus.

Pažymint Vytauto Didžiojo karo muziejaus didžiulį nuveiktą darbą, išleidžiant lietuvių kalba Kazimiero Semenavičiaus veikalą „Artis magnae artilleriae“ , ilgus du šimtus metų Europoje buvusį pagrindiniu vadovėliu karybos specialistams, krašto apsaugos ministras R. Karoblis muziejaus direktoriui įteikė stilizuotą tūtą.

Atsargos majorą Darių Antanaitį kariuomenės vadas apdovanojo tūta už iniciatyvą šių metų rudenį TV3 portale surengtą konkursą „Sukurk dainą Lietuvos kariuomenei“. Konkurso laureatė daina nuskambėjo per Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečiui skirto parado koncertą. Visos 16 konkursui pateiktų dainų perduotos Lietuvos kariuomenei.

Be to, tradiciškai specialiaisiais prizais – Krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado monetomis – apdovanoti ir sėkmingai į krašto apsaugo sistemos komunikaciją įsilieję kariai ir civiliai, savo entuziazmu, iniciatyva, kūrybiškumu prisidėję prie didesnio krašto apsaugos sistemos matomumo visuomenėje ir socialinėje bei tradicinėje žiniasklaidoje didinimo. Tarp jų – Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento komandoras leitenantas Gintas Gumbrys, Bendrųjų reikalų departamento dizaineris Andrej Garbar, LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vyr. eilinė Ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė, LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono štabo seržantas Juozas Slaboda.

Krašto apsaugos sistemoje tradicija įteikti „Jūrinio mazgo“ apdovanojimus gyvuoja jau antrą dešimtmetį nuo 2000 m. tuometinio kariuomenės vado generolo majoro Jono Kronkaičio iniciatyva. Jūrinis mazgas, kaip simbolis pasirinktas, siekiant vizualiai pavaizduoti viešųjų ryšių darbą – skirtingas kariuomenės sritis, specialybes, įvairaus pobūdžio veiklą sujungiant į vieną, darnų, tvirtą mazgą – kariuomenės įvaizdį visuomenėje.

Kaskart krašto apsaugos sistemos apdovanojimuose įteikiami vis kitokie jūriniai mazgai, kuriuos suriša Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kariai. Per 18 metų vykstančius apdovanojimus iš viso įteikta apie 70 skirtingų „Jūrinių mazgų“. Mazgų pasaulyje sukurta apie 500 ir visi jie turi savo pavadinimus. Šiemet sumegzti ir įteikti mazgai, pavadinti „ Austriškas vedlys“, „Fiksuojantis mazgas“, „Tikrasis rifo mazgas“, „Žozefinos mazgas“ ir „Dvigubas pusinis“.

 

Jums gali patikti