Naujienų portalas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje

Brangūs Lietuvos žmonės,

kiekvienų metų Vasario 16-ąją mes puošiame visą šalį tautine trispalve – atgimimo, vienybės ir neblėstančios vilties simboliu. Artėjant pavasariui ir gamtos pabudimui, vieni su kitais dalinamės laisvės dvasia.

Švęsdami Valstybės atkūrimo dieną, kaskart mintimis iš praeities per dabartį keliaujame į ateitį, kurią turime sukurti ir perduoti būsimoms kartoms taip, kaip mums buvo perduota Vasario 16-osios Lietuva.

Šie metai mums daugeliu atžvilgių kitokie. Pandemija atnešė sunkių išbandymų ir skaudžių netekčių, užvėrė valstybių sienas ir uždarė kelius, neleido rengti masinių renginių ir paliko mus ištroškusius šilto betarpiško bendravimo.

Tačiau aš tikiu, kad mes ištversime, kaip ištvėrė tie, kurie prieš 103 metus, nepaisydami nieko, iš kruvinų karų ir pavojingų epidemijų sumaišties iškėlė nepriklausomos valstybės idėją.

Šiandien galime semtis stiprybės iš tų žmonių, kurie kūrė Lietuvą ir ją narsiai gynė, kurie skiepijo Tėvynės meilę savo vaikams ir taip sudarė sąlygas naujam – Kovo 11-osios – atgimimui.

Kalbėdamas apie Nepriklausomybės kovų savanorius, šviesaus atminimo profesorius Edvardas Gudavičius yra sakęs, kad vieno jų nemainytų į visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius.

Puikiai žinome, jog tam, kad užgimtų ir gyvuotų Vasario 16-osios Lietuva, saujelės švietėjų, Nepriklausomybės Akto signatarų paskleistos idėjos turėjo prigyti visuomenėje. Statomi bendri tautos namai būtų greitai sugriuvę, jei ne pačiu laiku pabudusi pilietinė galia, jei ne pirmieji savanoriai, valstybės tarnautojai, kaimų ir miestelių bendruomenės, valstybės kūrimą pavertusios savo gyvenimo tikslu.

Ir šiandien mums nėra lengva, kaip nebuvo lengva prieš šimtmetį. Ateities istorikai įvertins, su kokiais egzistenciniais iššūkiais susidūrė mūsų tauta 2020 ir 2021 metais, kiek daug mums reiškė savanorystė ir pasiaukojimas.

Tikiu, jie galės pasakyti, kad Lietuva įveikė krizę stojiškai, kantriai ir oriai, kaip jau daugybę kartų savo istorijoje.

Gyvename netikrumo atmosferoje, kai lengva paslysti, susipriešinti. Esame pavargę nuo ribojimų ir kartais norisi pradėti kaltinti visus aplinkui. Už tai, kad darė per mažai. Už tai, kad darė per daug. Už tai, kad darė ne taip.

Tačiau klaidų neišvengia tas, kas bando spręsti problemas. Prieš keldami kardą vienas prieš kitą, susimąstykime – vardan ko visa tai? Tikrai ne vardan tos Lietuvos!

Praeis dar šimtas metų, o gal tik keleri, ir niekas neprisimins trumpalaikių nesutarimų. Tad argi norime tokį svarbų valstybei laiką suktis bevaisių politinių rietenų smagratyje? Atrodytų, paprastà, bet kartais taip sunkiai atrandamà tiesa – pirmyn žengiame tiek, kiek siekia mūsų ryžtas veikti išvien. Ir šiandien, kai turime žengti svarbiausius žingsnius, ta kantrybė, pasiaukojimas ir vienybė mums reikalinga dar labiau nei bet kada anksčiau.

Tegul atkurta valstybė klesti ir stiprėja! Šią ypatingą mūsų istorijos dieną pakilkime savo svajonėmis bei darbais ir būkime verti jos. Su Vasario 16-ąja visus Jus!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Jums gali patikti