Naujienų portalas

Partizanas B. Juospaitis-Direktorius amžinojo poilsio atgulė Ramygalos kapinėse Panevėžyje

„Liūdna, kad šie paskutiniai laisvės kovotojai mus palieka. Bet savo gyvenime jie padarė viską, kas nuo jų priklausė“, – sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, sužinojęs apie Laisvės kovų dalyvio, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vado, partizano Bronislovo Juospaitčio-Direktorius mirtį.

Ministras A. Anušauskas, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas plk. Artūras Jasinskas bei Garbės sargybos kuopos kariai dalyvavo šio iškilaus partizano pagerbimo ir laidotuvių ceremonijoje Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedroje, Ramygalos kapinėse gruodžio 29 dieną.

Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiaus kavalierius, Laisvė premijos laureatas, Laisvės kovų dalyvis, Vyčio apygardos partizanas Bronislovas Juospaitis-Direktorius mirė eidamas 97-uosius metus, gruodžio 27 dieną.

Bronislovas Juospaitis-Direktorius su broliu Jonu 1943 m. tapo Lietuvos laisvės armijos nariais. 1944 rugpjūtį, gavę šaukimus į SSRS kariuomenę, abu slapstėsi, tapo Stasio Eitminavičiaus-Rupūžėno būrio partizanais.

1951 metų kovo 14 dieną mūšyje netoli Krekenavos būrio vadą Bronislovą Juospaitį-Direktorių suvarpė septynios kulkos. Į nelaisvę paėmė be sąmonės ir kaip žuvusį numetė Ramygalos aikštėje. Jis išgyveno ir dar 70 metų gyveno, sulaukė Nepriklausomybės, už kurią kovojo.

Kalintas Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Gydant Vilniaus kalėjimo ligoninėje buvo išsiaiškinta tikroji jo tapatybė. Karo tribunolo 1952 m. partizanas buvo nuteistas 25 m. kalėti lageryje. Kalintas Gornyj lageryje Norilske, Oziorlage (Bratsko raj., Irkutsko sr.).

Kaip pats partizanas pasakojo apie tremtį, jis buvo ten, kur „žiema tęsiasi 12 mėnesių, o likęs laikas – vasara..“

1966 m. jis buvo paleistas. Grįžęs į Lietuvą iki 1996 metų dirbo Autokompresorių gamykloje Panevėžyje. Iki 1990 metų buvo nuolat stebimas KGB. 1990 metų atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, priklausė Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių chorui „Likimai”.

Bronislovo Juospaičio-Direktoriaus nuopelnai Lietuvai įvertinti Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.). 2018 metais Lietuvos Respublikos Seime su kitais partizanais jam įteikta Laisvės premija.

 

Nuotr. aut. G. Makimovicz-Alkema

Jums gali patikti