Naujienų portalas

Naujojo Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Valdemaro Rupšio inauguracija

Liepos 25 d. Vilniaus Katedros aikštėje iškilmingos karių rikiuotės metu, Lietuvos kariuomenės vado kadenciją baigęs, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas perduos pareigas naujai paskirtam vadui – generolui majorui Valdemarui Rupšiui. Kariuomenės vado valdžios regalijas naujajam vadui įteiks vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Ceremonijos metu Katedros aikštėje išsirikiuos visų Lietuvos kariuomenės pajėgų ir joms priklausančių brigadų būriai su kovinėmis vėliavomis, taip pat Garbės sargybos kuopos kariai su šiuolaikinėmis ir XIV a. kario uniformomis bei ginklais, gros Lietuvos kariuomenės orkestras. Ceremonijoje dalyvaus aukščiausia krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, nevyriausybinių organizacijų atstovai, visuomenė.

Liepos 18 d. LR Seimas pritarė, kad kariuomenės vadu būtų skiriamas generolas majoras Valdemaras Rupšys, šiuo metu vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgoms. 1990 metais tarnybą pradėjęs gen. mjr. V. Rupšys yra vadovavęs skirtingiems kariuomenės daliniams, dirbęs Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriumi. Sausumos pajėgų vadu jis paskirtas 2016 m., po dvejų metų jam suteiktas generolo majoro laipsnis. V. Rupšys yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Baltijos gynybos koledžą Estijoje, JAV sausumos karo koledžą.

Kadenciją baigiantis generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas vadovauti Lietuvos kariuomenei pradėjo 2014 m. liepą, pakeitęs nuo 2009 m. kariuomenei vadovavusį generolą leitenantą Arvydą Pocių.

Kariuomenės vadą Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatyta tvarka skiria Respublikos Prezidentas. Paskirtas kariuomenės vadas pareigas eina ne ilgiau kaip 5 metus. Svarbiausias kariuomenės vado uždavinys taikos metu – parengti kariuomenę ginkluotai valstybės gynybai.

Iškilminga kariuomenės vado pareigų perdavimo ceremonija prasidės liepos 25 d. 10.00 val. Vilniuje, Katedros aikštėje.

Jums gali patikti