Naujienų portalas

Ulonų bataliono kariai treniruojasi Danijoje

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios Kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai kartu su kolegomis iš kitų brigados dalinių dalyvauja Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. JEF – Joint Expeditionary Force) organizuojamose lauko taktinėse pratybose „Drąsus Liūtas 2019“ Danijoje. Iki spalio 7 d. vyksiančiuose mokymuose ulonai treniruojasi Danijos bataliono sudėtyje, kartu su Jungtinės Karalystės vadovaujama kovine grupe.

Kariai pratybų metu treniruojasi vykdyti taikos palaikymo, nuginklavimo, humanitarinės pagalbos, stabilizavimo, pagalbos kovojant su terorizmu užduotis, taip pat įprastas pėstininkų operacijas.

Jungtinės Karalystės vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos įsteigtos 2015 metais. Kuriamoms pajėgoms, kurios galės būti panaudotos atsakui į krizę bet kuriame pasaulio taške, pajėgumus taip pat skiria Danija, Estija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija bei Švedija ir Suomija. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono padaliniai budėjimą Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinių ekspedicijų pajėgose atlieka nuo šių metų sausio.

2014 m. per NATO viršūnių susitikimą įkurtos ir po metų pradėjusios veikti Jungtinės Karalystės vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos (angl. UK-led Joint Expeditionary Force, JEF) visą operacinį pajėgumą pasiekė 2018 m. birželio mėn., kai Londone buvos pasirašytas Susitarimo memorandumas ir pajėgos paskelbtos kaip pasirengusios veikti. Šiandien šias aukštos parengties 10 tūkst. karių greitojo reagavimo pajėgas galima bet kada pasitelkti reaguoti į krizines situacijas Europoje ir už jos ribų.

JEP Lietuvai – tai dar viena patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti į šalies saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač – su Jungtine Karalyste.

Jums gali patikti