Naujienų portalas

Paskutiniame pratybų ,,Grifono kirtis 2020 / Medžiotojas 2020’’ etape – pėstininkų operacija, koviniai šūviai iš sunkiųjų ginklų sistemų ir legendinių „Apache” sraigtasparnių ataka

Rugpjūčio 13 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone (Pabradėje) vykstančiose karių pratybose „Grifono kirtis 2020/Medžiotojas 2020″ lankėsi Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, kiti svečiai ir žiniasklaidos atstovai.

Penktadienį pasibaigsiančių mokymų dalyviai pademonstravo kovinių ir prieštankinių bei artilerijos padalinių sąveiką parodomojoje karinėje operacijoje. Operacijos metu buvo atliekama sausumos padalinių operacija, kuri buvo remiama realiais koviniais šūviais iš įvairių ginklų sistemų: artilerijos haubicų M50, prieštankinių sistemų „Javelin“, sunkiųjų kulkosvaidžių ir automatinių granatsvaidžių, o paramą iš oro raketomis ir aviaciniais kulkosvaidžiais teikė JAV atakos sraigtasparniai AH-64 Apache.

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (MPB „Žemaitija“) organizuotose pratybose „Grifono kirtis 2020 / Medžiotojas 2020“, kurios vyksta rugpjūčio 2-14 dienomis generolo Silvestro Žukausko poligone (Pabradėje), dalyvauja virš 1000 karių, kurių didžiąją dalį sudaro MPB „Žemaitija“ vienetų kariai taip pat Baltijos bataliono kuopa bei kartu treniruojasi ir iš Lenkijos atvykę Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės Sausumos pajėgų Kovinės aviacijos brigados kariai. Baltijos bataliono kuopa pratybose veikė kaip priešiškų pajėgų elementai, kurie padėjo sukurti realistišką operacinę aplinką ir sudarė tinkamas sąlygas tarnybą baigiantiems kariams pademonstruoti per tarnybos laikotarpį įgytus įgūdžius.

„Šių pratybų metu ne tik vertinome brg. gen. Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono baterijas, jų pasiruošimą vykdyti ugnies uždavinius bet ir išbandėme naujus techninius sprendimus. Puikūs nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių pasiekimai parodo, kad ne tik profesinės karo tarnybos kariai bet ir šauktiniai geba įvaldyti individualius bei paramos ginklus. Kelių vienetų šaudymas koviniais šaudmenimis skirtingomis sistemomis vienu metu pareikalavo gerų individualių bei komandinių įgūdžių ir užtikrintos koordinacijos tarp padalinių. Šiandien pasiektas dar vienas tikslas, o dabar metas pradėti ruoštis kitiems ateityje laukiantiems iššūkiams,“ – sakė MPB „Žemaitija“ vadas pulkininkas Nerijus Stankevičius.

Pagrindinis pratybų tikslas – treniruoti ir įvertinti Kunigaikščio Margirio pėstininkų, brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionų bei MPB „Žemaitija“ Prieštankinės kuopos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių įgytą karinį pasirengimą per 9 tarnybos mėnesius. Bendros pratybos su Baltijos batalionu ir JAV kovinės aviacijos brigados kariais sudarė geresnes sąlygas efektyviai vykdyti bendras užduotis taip gerindama sąveikumą tarp sąjungininkų.

Kariams teko atlikti daug skirtingų užduočių dienos ir nakties metu juos nuolatos stebint priskirtiems vertintojams. Žvalgybos kuopos kariai rinko informaciją apie priešą ir atliko iš anksto suplanuotas svarbių taikinių naikinimo operacijas taip pat pirmąjį kartą mokymuose treniravosi atlikti žmogiškąją žvalgybą, brigados Prieštankinės kuopos vienetai atliko šarvuotos technikos identifikavimo ir naikinimo užduotis, kurios reikalauja specifinių žinių ir prieštankinės ginkluotės valdymo įgūdžių. Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas treniravosi užtikrinti netiesioginės ugnies paramą manevriniams vienetams, o JAV Kovinės aviacijos brigados kariai su atakos sraigtasparniais AH-64 Apache užtikrino artimą oro paramą ir sudarė sąlygas treniruotis Jungtinės ugnies paramos valdymo specialistams (angl. JTAC).

MPB „Žemaitija“ informacija.

Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotraukos.

Jums gali patikti