Naujienų portalas

Gynybos resursų agentūra šiais metais sutelks 95 proc. visų krašto apsaugos sistemos pirkimų

Gynybos resursų agentūra (GRA) prie Krašto apsaugos ministerijos šiais metais planuoja sutelkti 95 proc. visų krašto apsaugos sistemos (KAS) pirkimų procedūrų (pagal vertę). Įgyvendinant KAS viešųjų pirkimų centralizavimą, taip siekiama užtikrinti kokybišką, efektyvų ir skaidrų krašto apsaugos sistemos pirkimų vykdymą. Palyginimui, 2018 m. GRA vykdė apie 70 proc. visų krašto apsaugos sistemos pirkimų pagal vertę, ir jų dalis toliau nuosekliai didinama.

Agentūra jau pradeda pati organizuoti arba, skirdama savo atstovus pirkimų procedūroms organizuoti, koordinuoja infrastruktūros, informacinių technologijų, medicinos, specialios oro uostų įrangos pirkimus ir pirkimus, kurių vertė viršija tarptautinio pirkimo arba supaprastinto pirkimo vertę.

„Šie pokyčiai leidžia užtikrinti, kad pirkimų procedūros būtų vykdomos laikantis teisės aktų reikalavimų, didėja krašto apsaugos sistemos vykdomų pirkimų skaidrumas, stiprėja kontrolė, taip pat mažėja kitų krašto apsaugos sistemos institucijų darbo krūvis, susijęs su pirkimų procedūrų vykdymu, daugiau dėmesio skiriant tiesioginiams uždaviniams vykdyti“, – sako GRA vadovas Sigitas Dzekunskas.

Toliau konsoliduoti ir centralizuoti krašto apsaugos sistemos įsigijimų procesą skatina ir gerėjantys pirkimų sistemos efektyvumo rodikliai, kuriais matuojama agentūros veikla. 2019 m. I ketv., vertinant pasiūlymus, tris kartus dažniau buvo taikomi ekonominio naudingumo kriterijai, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu. Ekonominio naudingumo kriterijų taikymas leidžia pasirinkti ne tik mažiausią kainą pateikusį tiekėją, tačiau taip pat užtikrina geresnę prekių ar paslaugų kokybę.

Lyginant pirkimų dalyvių skaičiaus dinamiką, pastebėta, kad krašto apsaugos sistemos skelbiamų konkursų, kai juose dalyvauja tik vienas tiekėjas, 2019 m. I ketvirtį buvo 6 atvejai, o tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu – 7. Viešųjų pirkimų konkursų, kai dalyvauja du ir daugiau tiekėjų, skaičius liko tas pats. Tai ir toliau procentiškai sudaro tik labai nedidelę dalį visų Gynybos resursų agentūros pirkimų. Gausesnis dalyvių skaičius didina konkurenciją tarp tiekėjų, o tai atitinkamai didina pirkimų efektyvumą.

Šiais metais Gynybos resursų agentūra koordinuoja pirkimų už maždaug 400 mln. eurų. Didžiausias naujas sutartis šiais metais planuojama pasirašyti dėl šarvuotų visureigių, paieškos ir teršalų likvidavimo jūroje laivo pirkimo. Taip pat ketinama įsigyti įvairios amunicijos, vikšrinių transporterių M113/M577 remonto, individualių apsaugos priemonių prieš cheminį, biologinį, radiologinį ir branduolinį ginklą, pistoletų, įvairių karinės technikos ir įrangos atsarginių dalių, kovos prieš bepiločius orlaivius įrangos įsigijimo.

Pasak S. Dzekunsko, ilguoju laikotarpiu 2019-2028 metais planuojama toliau tęsti jau pradėtus krašto apsaugos sistemos projektus ir pradėti vykdyti vidutinio nuotolio oro erdvės stebėjimo sistemų modernizavimą, logistinės įrangos atnaujinimą, įsigyti daugiafunkcinių sraigtasparnių, vidutinio nuotolio prieštankines sistemas, kt.

Agentūra ir toliau optimizuos savo vidaus procesus. Siekiant didinti veiklos efektyvumą, GRA įsigijimų srityje bus diegiama kokybės vadybos sistema, kuri padės tinkamai valdyti ir kontroliuoti agentūros įsigijimų srities veiklą ir procesus, užtikrins geresnius veiklos rezultatus, didins įsigijimų skaidrumą. Taip pat bus diegiama viešųjų pirkimų valdymo informacinė sistema, kuri leis standartizuoti pirkimo dokumentų parengimą ir visą su pirkimais susijusią informaciją kaupti vienoje vietoje, sudarys sąlygas kontroliuoti pirkimo procedūrų eigą. Pirkimų informacinėje sistemoje kaupiama informacija taip pat leis analizuoti ir vertinti pirkimų efektyvumą ir priimti įrodymais pagrįstus sprendimus dėl įsigijimų veiklos ir procesų tobulinimo.

Lietuvos gyventojų teigiamai vertina krašto apsaugos sistemos pirkimų skaidrumą, pritaria, kad šalies apsaugos finansavimui buvo skiriami 2 procentai bendrojo vidaus produkto ir kad ateityje šis nuošimtis didėtų. Tai rodo 2018 m. pabaigoje Krašto apsaugos ministerijos užsakymu atliktos visuomenės nuomonės apklausos duomenys. Remiantis apklausos duomenimis, 53 proc. respondentų teigia, kad krašto apsaugos sistemos pirkimai yra vykdomi skaidriau. Ankstesniais metais taip manančių buvo 40 procentų.

Už krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų organizavimą bei jiems skiriamų lėšų efektyvų naudojimą atsakinga Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos įsteigta 2018 m. sausio 1 dieną.

Asociatyvinė KAM archyvo nuotrauka (aut. Vaiga Zalatoriūtė)

Jums gali patikti