Naujienų portalas

Karmėlavoje inauguruota nauja oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Baltijos šalių oro erdvės saugumą užtikrins nebe vienas jungtinis, o trys nacionaliniai oro erdvei stebėti optimaliai pritaikyti Valdymo ir pranešimų centrai Karmėlavoje, Lielvardėje ir Taline. Tai pagerins NATO integruotos oro erdvės ir priešraketinės gynybos sistemos pajėgumus, regioninį sąveikumą ir padės patikimiau saugoti Aljanso oro erdvę. Gruodžio 19 d. Kaune vyko Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos (BALTNET) atnaujinimo bei trijų nacionalinių centrų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje inauguracijos ceremonija.

„Turėdami atsarginius regiono oro erdvės stebėjimo ir valdymo pajėgumus mes būsime atsparesni ir turėsime daugiau galimybių ateityje vykdyti taikos meto ar gynybines operacijas. Kartu pažangesnė struktūra reiškia ir sudėtingesnes užduotis bei daugiau atsakomybės – tai mes ir pasirengę užtikrinti dar glaudžiau bendradarbiaudami regiono mastu,“ – sako Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas.

Inauguracijos ceremonijoje taip pat dalyvavo NATO Junginių oro operacijų centro vado pavaduotojas brigados generolas Slawomir Zakowksi, Latvijos karinių oro pajėgų vadas pulkininkas leitenantas Viesturs Masiulis, Estijos karinių oro pajėgų štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Janek Lehiste, kiti Krašto apsaugos sistemos atstovai, svečiai.

BALTNET yra bendra Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema. Ji visapusiškai integruota į NATO oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, kuri užtikrina Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvės saugumą. Susitarimas dėl naujos sistemos numato, jog naujos struktūros sistema BALTNET sudaryta iš trijų atskirų nacionalinių valdymo centrų kiekvienoje iš trijų šalių, radiolokacinių postų, radarų, radijo vadovavimo ir ryšio įrangos bei duomenų perdavimo linijų. Visi trys nacionaliniai stebėjimo centrai stebės oro erdvę virš savo teritorijų bei jų prieigose, dalinsis duomenimis bei rotacijos principu vykdys NATO oro policijos misijos orlaivių valdymą. Vienam iš nacionalinių centrų negalint vykdyti funkcijų jo vietoje iškart stos kitas budintis regiono centras. Pastebėjus pažeidėją bet kurios iš trijų Baltijos valstybių oro erdvėje, šios misijos naikintuvai keliami pažeidėjui atpažinti.

Bendras projektas BALTNET, skirtas gauti, atvaizduoti, koordinuoti ir dalintis oro erdvės stebėjimo duomenimis tarp trijų Baltijos šalių buvo pradėtas 1998 metais. Šios sistemos tikslai yra tarptautinis bendradarbiavimas tarp civilinio ir karinio oro eismo įstaigų ir atitinkamų funkcijų visose dalyvaujančiose šalyse vystymas. BALTNET Baltijos šalims buvo reikšmingas žingsnis, prisidedant prie NATO struktūrų ir sistemų integruojantis į jas. BALTNET yra NATO integruotos oro erdvės ir priešraketinės gynybos sistemos dalimi nuo 2004, kai Baltijos šalys įstojo į NATO. Šiame formate Lietuva, Latvija ir Estija Lietuvoje įsteigė bendrą Valdymo ir pranešimų centrą Karmėlavoje, kuris siuntė informaciją į Jungtinių oro operacijų centrą Uedeme, ir kartu sukomplektavo jo personalą ir įrangą. Dabar vietoje šio vieno centro bus įsteigti iš viso trys, po vieną kiekvienoje iš Baltijos šalių. Karmėlavos centras taps nebe jungtiniu, o nacionaliniu. Tokiu būdu bus toliau gerinami naujųjų vienetų pajėgumuai ir sąveikumas.

Jums gali patikti