Naujienų portalas

Lietuva prisijungė prie Konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius

Lietuva Europos Tarybos (ET) Generalinei Sekretorei pateikė ratifikacinius ET Konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius raštus. Šia konvencija siekiama užtikrinti, kad futbolo ir kiti sporto renginiai vyktų saugioje aplinkoje, visiems dalyviams ir partneriams bendradarbiaujant bei įgyvendinant integruotą požiūrį į saugumą ir aptarnavimą sporto renginiuose.

Šiam tikslui pasiekti valdžios institucijos turėtų skatinti suinteresuotąsias šalis – vietos valdžios institucijas, policiją, futbolo klubus ir nacionalines federacijas, sirgalius bei rėmėjus – bendradarbiauti rengiant futbolo ir kitas varžybas bei užtikrinti, kad stadiono infrastruktūra atitiktų nacionalinius ir tarptautinius standartus, minios būtų veiksmingai valdomos ir saugios.

Taip pat turėtų būti parengti ir bendrų pratybų metu išbandyti eismo įvykių ir nenumatytų situacijų planai, žiūrovai jaustųsi laukiami, o stadionai taptų labiau prieinami vaikams, senjorams ir žmonėms su negalia. Konvencijos nuostatos taip pat numato priemones užkirsti kelią smurtui ir netinkamam elgesiui bei už tai nubausti, įskaitant draudimą patekti į stadionus tiek kilmės, tiek užsienio valstybėse. Konvencijos šalys taip pat įsipareigoja sustiprinti tarptautinį policijos bendradarbiavimą, paskirdamos nacionalinį futbolo informacijos punktą, kuris palengvintų keitimąsi informacija ir asmens duomenimis, susijusiais su tarptautinėmis futbolo varžybomis.

Ši 2016 metais priimta konvencija Lietuvai įsigalios 2021 metų balandžio 1 dieną.

Jums gali patikti