Naujienų portalas

Ministras R. Karoblis ir Lietuvos kariai dalyvauja Lenkijos narystės NATO 20-mečio renginiuose Varšuvoje

Gegužės 3 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis stebės Lenkijos narystės NATO 20-mečiui ir Gegužės 3-osios Konstitucijai skirtą paradą Varšuvoje. Parado metu kartu su Lenkijos ir kitų sąjungininkų karinėmis formuotėmis žygiuos ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai ir vėliavų grupė.

„Lenkija – vienareikšmiškai viena svarbiausių Lietuvos partnerių gynybos ir saugumo srityje. Esame vieno regiono ir sėkmingiausio pasaulio istorijoje gynybos Aljanso – NATO – dalis. Išaugus grėsmėms iš Rytų, mūsų šalys nuosekliai stiprina karinį bendradarbiavimą. Su Lenkijos kolega Ministru Mariusz Błaszczak susiklostė puikūs tarpasmeniniai santykiai, leidžiantys mums spręsti visas problemas ir kelti dvišalį karinį bendradarbiavimą į naują lygį“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Šiais metais Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO mini savo gyvavimo 70-metį, Lietuva kartu su dar 6 šalimis (Latvija, Estija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija) – 15-ąsias narystės joje metines, o Lenkija su Čekija ir Vengrija – 20-ąsias narystės Aljanse metines.

Lietuva ir Lenkija šiais metais taip pat mini abiejų šalių bendradarbiavimo sutarties 25-metį. Pagal 1994 m. balandį pasirašytą sutartį, Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kurti tarpusavio santykius pagarbos, pasitikėjimo, lygiateisiškumo ir geros kaimynystės dvasia.

Šie metai abi šalis sieja dar ir tuo, kad tiek Lietuva, tiek Lenkija švenčia 15 metų narystės Europos Sąjungoje sukaktį, tapusios pilnateisėmis unikalios ekonominės ir politinės 28 Europos valstybių narių šeimos dalimi 2004 m. gegužės 1 dieną.

Apie Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje

Lietuvos bendradarbiavimas su Lenkija gynybos srityje yra labai svarbus tiek Lietuvos, tiek viso regiono saugumui. Vieni naujausių Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo gynybos srityje pavyzdžių – pasirašyti dvišaliai susitarimai dėl Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių brigadų afiliacijos su tarptautiniu Šiaurės Rytų divizijos štabu ir dėl saugaus ryšio, skirto keistis radarų duomenimis, sukūrimo. Pastarasis padės stiprinti viso regiono gynybą kartu su partneriais, vystant vieningą oro gynybos sistemą. Tuo tarpu Lietuvos ir Lenkijos brigadų afilijavimas NATO divizijos štabui reikšmingai sustiprins abiejų šalių pasirengimą veikti kartu ginant Suvalkų koridorių krizės ir karo metu bei prisidės prie NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo Aljanso rytiniame sparne. Taip pat 2018 m. pabaigoje Lenkija oficialiai prisijungė prie Lietuvos inicijuoto Europos Sąjungos kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų kūrimo projekto.

Lenkija yra viena aktyviausių NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvaujančių šalių. Šiuo metu, nuo 2019 m. sausio iki gegužės 2 d., NATO Lenkijos karinių oro pajėgos vadovauja šiai misijai ir tai aštuntas kartas, kai Lenkija siunčia karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių erdvės.

Lietuva ir Lenkija kartu dirba NATO gynybos planavime, plėtojant NATO 5-o straipsnio pajėgumus. Taip pat bendradarbiauja planuojant NATO pratybas regione.

Vyksta dvišalis bendradarbiavimas įsigijimų srityje. Lietuvos kariuomenė tęsia trumpo nuotolio priešlėktuvinės sistemos GROM įsigijimą iš Lenkijos.

Lietuva su Lenkija ir Ukraina nuo 2014 m. vysto bendrą karinį projektą – trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG.

Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Lenkijoje esančio NATO Šiaurės-Rytų korpuso veikloje. Korpusas yra arčiausiai Lietuvos esantis NATO karinis korpusas (Ščecine), nuo 2015 metų čia tarnauja ir aštuoni Lietuvos kariai. Lenkų iniciatyva 2017 metais pradėtas kurti tarptautinis Šiaurės rytų divizijos štabas, kuris taikos metu per nacionalines brigadas koordinuoja Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotų NATO priešakinių pajėgų batalionų kovinių grupių mokymus ir pratybas, sąveikumą. Nuo 2017 metų čia tarnauja ir du Lietuvos karininkai.

KAM informacija

Jums gali patikti