Naujienų portalas

R. Karoblis: „ES gynybos projektų kokybę užtikrinsime leidę prisijungti ir NATO sąjungininkėms“

„Per pastaruosius metus ES bendrose gynybinėse iniciatyvose pasiektas nemažas progresas: tai rodo naujų siūlomų projektų kiekis, taip pat didesnės šalių investicijos į gynybą, efektyvesnis bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus projektus. Tačiau ES turi nusibrėžti aiškų ambicijų lygį bei prioritetus, nes rizikuojame prarasti tempą bei konkrečius rezultatus”, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis lapkričio 12 d. Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime Briuselyje.

Susitikimo metu gynybos ministrai daugiausia dėmesio skyrė ES nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) būklei įvertinti. Daugiausiai kalbėta apie šalių inicijuotų PESCO projektų rezultatus ir vertinta, kaip visos ES pradėtos gynybos stiprinimo iniciatyvos turėtų efektyviau stiprinti valstybių karinį pajėgumą. R. Karoblis pirmiausiai pabrėžė, kad visos ES gynybos iniciatyvos turi būti atviros ES nepriklausančių NATO šalių dalyvavimui. „Turime užtikrinti, kad trečiosioms šalims, ypatingai NATO sąjungininkėms, būtų sukurtos lanksčios įsijungimo į PESCO projektus taisyklės, nes tik su NATO sąjungininkais bus galima kokybiškai įgyvendinti prioritetinius PESCO projektus, tokius kaip karinio mobilumo, kibernetinio saugumo, bei užtikrinti tinkamą bendradarbiavimo ir skaidrumo lygį“, – akcentavo R. Karoblis.

„ES dėmesys saugumui ir gynybai džiugina – tikiuosi, šios krypties ES laikysis ir toliau, ypač mažinant grėsmes kibernetinio saugumo, kovos su dezinformacija ir propaganda, energetinio saugumo bei klimato kaitos srityse“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (angl. Permanent Structured Cooperation, PESCO) yra ES instrumentas, skirtas gilinti bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje toms ES valstybėms narėms, kurių kariniai pajėgumai atitinka aukštesnius kriterijus ir kurios tarpusavyje yra susaistytos didesniais įsipareigojimais. Šiuo metu vykdomi 34 PESCO projektai, tarp kurių Lietuvos vadovaujamas Kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų kūrimo projketas yra tarp reikšmingiausių pažangą pasiekusių PESCO projektų. Kitas Lietuvai svarbus PESCO projektas – karinių pajėgų judėjimo Europoje gerinimo iniciatyva, kuri leis laiku užtikrinti sąjungininkų pajėgų perdislokavimą į Lietuvą ir visą Baltijos jūros regioną. Jame didžiausią prioritetą Lietuva skiria karinių pajėgų judėjimui būtinos Lietuvos ir regioninės infrastruktūros pritaikymui bei karinio tranzito procedūrų Europoje supaprastinimui ir sinchronizavimui.

Susitikimo metu ministrai taip pat aptarė tolimesnius ES veiksmus, kurie turi padidinti Europos gebėjimą reaguoti į krizes ir kurti trūkstamus karinius pajėgumus, bei patenkinant ES vykdomų karinių operacijų ir misijų poreikius. Ministrai atskiroje sesijoje aptarė ir pačių ES karinių operacijų vykdymą.

Jums gali patikti